جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,585 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
75047تهرانجردنآپارتمانفروش15512,500,0001,937,500,0001395-03-08
75049تهرانجنت آبادشمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001395-03-08
75027تهرانشهران - کوهسارآپارتمانفروش904,500,000400,000,0001395-03-06
74750کرجباغستان غربیآپارتمانفروش931,460,000136,000,0001395-03-05
74755تهرانپارک دانشجوآپارتمانفروش494,500,000230,000,0001395-03-05
74913کرجحصارکآپارتمانفروش55800,00048,000,0001395-03-05
74936تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش594,900,000289,000,0001395-03-05
74778تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001395-03-04
74779تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش476,000,000384,000,0001395-03-04
74780تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش795,822,000460,000,0001395-03-04
74781تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001395-03-04
74782تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001395-03-04
74783تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1524,300,000653,600,0001395-03-04
74784تهرانایران زمین آپارتمانفروش1405,600,000784,000,0001395-03-04
74785تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش989,500,0001395-03-04
74786تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001395-03-04
74787تهرانپونکآپارتمانفروش648,500,000544,000,0001395-03-04
74788تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1213,720,000450,000,0001395-03-04
74789تهرانجنت آبادآپارتمانفروش783,654,000285,000,0001395-03-04
74790تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001395-03-04
74793تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش774,200,000323,400,0001395-03-04
74794تهرانجنت آبادآپارتمانفروش995,000,000495,000,0001395-03-04
74796تهرانوفادار شرقی آپارتمانفروش733,000,000219,000,0001395-03-04
74797تهراناستخرآپارتمانفروش863,300,000283,800,0001395-03-04
74798تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001395-03-04
74799تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش587,000,000406,000,0001395-03-04
74800تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,652,000520,000,0001395-03-04
74801تهرانبلوار کشاورزآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-03-04
74802تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001395-03-04
74803تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش875,200,000452,400,0001395-03-04
Page top