جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,578 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
79376تهرانفرشتهآپارتمانفروش7913,292,0001,050,000,0001395-04-29
79375تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1137,200,000813,600,0001395-04-29
79374تهرانقیطریهآپارتمانفروش16310,500,0001,711,500,0001395-04-29
79373تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1649,000,0001,476,000,0001395-04-29
79372تهرانمرزدارانآپارتمانفروش955,789,000550,000,0001395-04-29
79371تهرانقلهکآپارتمانفروش1836,600,0001,207,800,0001395-04-29
79370تهرانقائم مقام آپارتمانفروش1066,300,000667,800,0001395-04-29
79369تهرانولنجکآپارتمانفروش14012,143,0001,700,000,0001395-04-29
79368تهرانقیطریهآپارتمانفروش1688,200,0001,337,600,0001395-04-29
79367تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001395-04-29
79366تهرانهفت تیرآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395-04-29
79365تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1135,575,000630,000,0001395-04-29
79364تهرانفاطمیآپارتمانفروش2504,100,0001,025,000,0001395-04-29
79363تهرانبلوار آرشآپارتمانفروش1138,900,0001,005,700,0001395-04-29
79361تهرانمیردامادآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001395-04-29
79360تهراننیاورانآپارتمانفروش957,578,000720,000,0001395-04-29
79359تهرانولنجکآپارتمانفروش32715,000,0004,905,000,0001395-04-29
79358تهرانقیطریهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001395-04-29
79357تهرانفرشتهآپارتمانفروش19516,500,0003,217,500,0001395-04-29
79356تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,700,0001395-04-29
79355تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16017,000,0002,720,000,0001395-04-29
79354تهرانقیطریهآپارتمانفروش1708,900,0001,513,000,0001395-04-29
79353تهرانفرشتهآپارتمانفروش19313,500,0001395-04-29
79352تهرانمیردامادآپارتمانفروش1343,500,0001395-04-29
79351تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1626,500,0001,053,000,0001395-04-29
79349تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1064,435,000470,000,0001395-04-29
79348تهراننارمکآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395-04-29
79347تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395-04-29
79346تهرانطرشتآپارتمانفروش643,515,000225,000,0001395-04-29
79345تهرانمطهریآپارتمانفروش824,850,000397,700,0001395-04-29
Page top