جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,589 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80656تهراننیاورانآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001395-05-13
80655تهرانولنجکآپارتمانفروش7513,200,000990,000,0001395-05-13
80654تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001395-05-13
80653تهرانفرشتهآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001395-05-13
80652تهرانقیطریهآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001395-05-13
80651تهرانقلهکآپارتمانفروش966,510,000625,000,0001395-05-13
80650تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001395-05-13
80649تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001395-05-13
80648تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395-05-13
80647تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش997,500,000742,499,9681395-05-13
80645تهراننیاورانآپارتمانفروش18013,500,0002,430,000,0001395-05-13
80644تهرانولنجکآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395-05-13
80643تهرانقیطریهآپارتمانفروش10011,500,0001,150,000,0001395-05-13
80642تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001395-05-13
80641تهرانفرشتهآپارتمانفروش21212,800,0002,713,600,0001395-05-13
80640تهراننیاورانآپارتمانفروش7217,000,0001,224,000,0001395-05-13
80638تهرانولنجکآپارتمانفروش16513,500,0001395-05-13
80637تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1155,400,000621,000,0001395-05-13
80635تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001395-05-13
80634تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395-05-13
80633تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395-05-13
80632تهرانسوهانکآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395-05-13
80631تهرانسیدخندانآپارتمانفروش1128,200,000918,400,0001395-05-13
80628تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1086,018,000650,000,0001395-05-13
80627تهرانهفت تیرآپارتمانفروش116کارشناسیکارشناسی1395-05-13
80626تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001395-05-13
80625تهرانمیردامادآپارتمانفروش2078,500,0001,759,500,0001395-05-13
80623تهرانگیشاآپارتمانفروش1548,584,0001,322,000,0001395-05-13
80622تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش807,750,000620,000,0001395-05-13
80621تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1676,586,0001,100,000,0001395-05-13
Page top