جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82875تهراناقدسیهآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001395-06-02
82873تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش25010,850,0001395-06-02
82872تهرانپاسدارانآپارتمانفروش21110,000,0001395-06-02
82870تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24324,000,0005,832,000,0001395-06-02
82869تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001395-06-02
82868تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش705,400,000378,000,0001395-06-02
82867تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001395-06-02
82866تهراناقدسیهآپارتمانفروش25517,000,0004,335,000,0001395-06-02
82865تهراندروسآپارتمانفروش29012,000,0001395-06-02
82864تهراندروسآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82863تهرانازگلآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82862تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-06-02
82861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395-06-02
82860تهرانستارخانآپارتمانفروش914,800,000436,800,0001395-06-02
82859تهرانستارخانآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395-06-02
82858تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001395-06-02
82857تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1367,300,000992,800,0001395-06-02
82856تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001395-06-02
82855تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395-06-02
82854تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001395-06-02
82853تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش2353,500,000822,500,0001395-06-02
82852تهرانازگلآپارتمانفروش14612,000,0001,752,000,0001395-06-02
82851تهرانازگلآپارتمانفروش856,235,000530,000,0001395-06-02
82850تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-06-02
82849تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395-06-02
82848تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,700,0001,247,400,0001395-06-02
82847تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395-06-02
82846تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1785,200,000925,600,0001395-06-02
71761تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1785,200,000925,600,0001395-05-31
82661رییزدان خواهآپارتمانفروش692,600,000180,000,0001395-05-31
Page top