جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,202 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96018مشهدمدرسآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1396/03/29
95930تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2005,200,0001,040,000,0001396/03/27
95956تهرانفرمانیه، سنبلآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001396/03/27
96001رامهرمزهفتگل، دومآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1396/03/25
95999تهرانبهجت آباد، مطهریآپارتمانرهن و اجاره75کارشناسیکارشناسی1396/03/24
96000رودسرشهداآپارتمانفروش751,800,000135,000,0001396/03/24
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/03/23
95990آملهرازآپارتمانفروش2503,900,000760,000,0001396/03/22
95986کرجذوب آهنآپارتمانفروش1302,440,000323,000,0001396/03/22
95588تهرانخواجه عبداله انصاریآپارتمانرهن163170,000,0001396/03/21
95946تهرانشکوفهآپارتمانفروش772,300,000177,000,0001396/03/21
95954پردیسنخلستانآپارتمانفروش1101,545,000170,000,0001396/03/20
95952 فیروزکوهکوهسارآپارتمانفروش631,000,00063,000,0001396/03/20
95949کرمانامام جمعهآپارتمانمعاوضه98300,000,0001396/03/19
95938تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00070,000,0001396/03/19
95812تهرانانبارنفت، هلال احمرآپارتمانفروش58116,000,0001396/03/19
80930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1064,900,000519,000,0001396/03/18
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/18
95798تهراننارمک، حیدرخانیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001396/03/18
95696تهرانبازار، 15 خردادآپارتمانفروش872,800,000240,000,0001396/03/18
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/18
95935پردیسفروردین جنوبیآپارتمانفروش8750,000,0001396/03/17
95936پردیسفروردین جنوبیآپارتمانفروش9550,000,0001396/03/17
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/03/17
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,574,000485,000,0001396/03/17
Page top