جستجوی معاوضه املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمعاوضه : 266 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12831نیشابورجاده كاشمرباغمعاوضه50,00011,000550,000,0001391-10-03
13271تهرانشمیران نو - خیابان هنگاممغازهمعاوضه18020,000,0003,000,000,0001391-09-12
13087آملآزادگانزمینمعاوضه4,00020,00080,000,0001391-07-18
3903تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391-07-17
6979تهرانجمهوري اداریمعاوضه85کارشناسیکارشناسی1391-07-17
13023تفتخیابان اصلی سانیجزمینمعاوضه1,20060,00072,000,0001391-07-06
395گزنکهرازباغمعاوضه1,000200,000200,000,0001391-06-19
1171اصفهانسامانباغمعاوضه70,0002,000140,000,0001391-06-19
2070آملزیاروباغمعاوضه2,70015,00040,000,0001391-06-19
2141آملنور - امام علیباغمعاوضه220115,00025,300,0001391-06-19
3578آملمحور آمل به چمستانباغمعاوضه10,00035,000350,000,0001391-06-19
12602خمینروستای رباط مرادزمینمعاوضه20,000کارشناسیکارشناسی1391-06-12
12807آملشیخ فضل الله نوریکلنگیمعاوضه75500,00058,500,0001391-06-04
12292تهرانطرشتآپارتمانمعاوضه572,370,000135,000,0001391-03-18
12275آملامام رضاتجاریمعاوضه90750,000100,000,0001391-03-06
12273فیروزکوهبخش ارجمندزمینمعاوضه30,00014,000420,000,0001391-03-04
12232چالوسرادیو دریازمینمعاوضه533200,000106,000,0001391-02-12
9947شهریار فردوسيه کلنگیمعاوضه378500,000200,000,0001390-10-10
9440مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانمعاوضه98704,00069,000,0001390-10-05
9290مشهدقاسم آبادآپارتمانمعاوضه138750,000100,000,0001390-10-04
9298مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانمعاوضه95850,00080,000,0001390-10-04
9279مشهدخيا بان تهران ویلامعاوضه5314,500,0002,389,500,0001390-10-03
9034مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانمعاوضه851,000,00085,000,0001390-09-30
8962مشهدقاسم آباد - حسابيویلامعاوضه1601,200,000195,000,0001390-09-29
8879مشهدقاسم آباد - شريعتيویلامعاوضه2501,000,000250,000,0001390-09-27
8787مشهدقاسم آباد - فلاحيویلامعاوضه2001,350,000270,000,0001390-09-24
8479تهراننظام آباد جنوبيآپارتمانمعاوضه721,200,00086,400,0001390-09-17
8409سلمانشهراسب چین داخل شهرکزمینمعاوضه433120,00051,960,0001390-09-13
8280چالوسنمک آبرودآپارتمانمعاوضه2501,500,000375,000,0001390-09-09
8081تهرانتهرانپارس - خ 212آپارتمانمعاوضه54کارشناسیکارشناسی1390-09-06
Page top