جستجوی معاوضه املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمعاوضه : 267 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95858چالوسبهارویلامعاوضه400650,000,000650,000,0001396/03/09
95739اصفهانخانه اصفهان، ماه فرخیآپارتمانمعاوضه1854,200,000777,000,0001396/02/25
95712دماوندامامویلامعاوضه705,000,000350,000,0001396/02/20
95619کرجفردیس، شهرک ارمویلامعاوضه170360,000,0001396/01/31
95525محمودآبادخانه درياویلامعاوضه2411,200,000195,000,0001396/01/15
95432تهرانفاطمی، رهی معيریکلنگیمعاوضه309,000,0001,260,000,0001396/01/05
95472تبریزنصف راهاداریمعاوضه686,000,000408,000,0001395/12/13
95418شهریاررسول اكرمزمینمعاوضه4711,500,000800,000,0001395/11/26
91649تهرانبریانکآپارتمانمعاوضه562,180,000122,000,0001395/10/26
84906تهرانمولویتجاریمعاوضه30050,000,00015,000,000,0001395/10/19
94819رشت٤٥ متريتجاریمعاوضه4242,200,000910,000,0001395/10/07
94526تهرانزیبادشتمستغلاتمعاوضه2702,200,000,0001395/10/05
94462تهرانبلوار 24 متریآپارتمانمعاوضه140کارشناسیکارشناسی1395/10/05
93948دماوندبر اصلی جادهباغمعاوضه160,00070,00010,000,000,0001395/09/29
93947آستانه اشرفیهاستانهزمینمعاوضه4,600,00010,00046,000,000,0001395/09/29
93945کرجکردانویلامعاوضه4,100900,000,0001395/09/29
93802تهراناستخرآپارتمانمعاوضه1283,671,000470,000,0001395/09/29
92733تهرانبهارشمالیاداریمعاوضه123کارشناسیکارشناسی1395/09/16
92000تهراننارمککلنگیمعاوضه36012,000,0001395/09/11
91929تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1607,300,0001,168,000,0001395/09/09
91935تهرانسعادت آبادآپارتمانمعاوضه1405,600,000784,000,0001395/09/09
91900تهرانجمالزادهکلنگیمعاوضه22011,000,0001395/09/08
91185آستاراشهرک عباس آبادآپارتمانمعاوضه801,500,000120,000,0001395/08/30
91086تهرانسعادت آبادمستغلاتمعاوضه1235,500,0001395/08/28
91092تهرانشهرک غربآپارتمانمعاوضه1607,300,0001,168,000,0001395/08/28
91093تهراندروسآپارتمانمعاوضه1767,500,0001,320,000,0001395/08/28
91091تهرانالهیهآپارتمانمعاوضه33725,000,0008,500,000,0001395/08/28
91087تهراننیاورانآپارتمانمعاوضه14011,500,0001,610,000,0001395/08/28
91090تهرانالهیهآپارتمانمعاوضه33725,000,0008,500,000,0001395/08/28
89300تهرانجردنآپارتمانمعاوضه135کارشناسیکارشناسی1395/08/12
Page top