جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,118 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16233تهرانشهرانآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001393-06-13
16232تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1425,300,000752,600,0001393-06-13
16231تهرانپونکآپارتمانفروش1204,250,000510,000,0001393-06-13
16230تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-06-13
16229تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-13
16228تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001393-06-13
16219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,550,000409,500,0001393-06-13
16218تهرانباغ فردوسآپارتمانفروش1575,500,000863,500,0001393-06-13
16217تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش985,900,000578,200,0001393-06-13
16216تهرانباغ فیضآپارتمانفروش80250,000,0001393-06-13
16215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,840,000420,000,0001393-06-13
16211تهراناقدسیهمغازهفروش1550,000,000750,000,0001393-06-13
16210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001393-06-13
16204تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1393-06-13
16186کرجخ درختیمغازهفروش6313,000,000812,500,0001393-06-12
16147تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,300,000465,000,0001393-06-12
16109تهراناختیاریهآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393-06-12
16088تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-12
16087تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1075,500,000511,500,0001393-06-12
16082تهراندولت - دیباچیآپارتمانفروش1039,750,0001,000,000,0001393-06-12
16076تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393-06-12
16075تهراندروسآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001393-06-12
16074تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393-06-12
16071تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش574,500,000256,500,0001393-06-12
16070تهرانازگلآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-06-12
16064تهراناختیاریهآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-06-12
16060تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-06-12
16054تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1254,720,000590,000,0001393-06-12
16053تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش634,050,000255,000,0001393-06-12
16050تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1427,050,0001,000,000,0001393-06-12
Page top