جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,118 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17608تهرانولنجک کلنگیفروش2,00024,000,00048,000,000,0001393-06-22
17609تهرانتهرانپارس 180 غربی آپارتمانفروش706,000,000240,000,0001393-06-22
17610تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1719,000,0001,539,000,0001393-06-22
17611تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001393-06-22
17612تهرانقیطریهآپارتمانفروش1859,800,0001,813,000,0001393-06-22
17613تهرانقیطریهآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393-06-22
17614تهرانقیطریهآپارتمانفروش1527,000,0001,064,000,0001393-06-22
17615تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانپیش فروش14711,000,0001,617,000,0001393-06-22
17616تهرانفرمانیه آپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393-06-22
17617تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14615,000,0002,190,000,0001393-06-22
17619تهرانفاطمی آپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001393-06-22
17620تهرانفاطمی آپارتمانفروش1127,800,000873,600,0001393-06-22
17621تهرانولیعصر - عباس آبادآپارتمانفروش1834,160,000760,000,0001393-06-22
17622تهرانعباس آباد مغازهفروش4250,000,0002,100,000,0001393-06-22
17623تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش615,410,000330,000,0001393-06-22
17624تهرانظفراداریفروش8220,000,0001,640,000,0001393-06-22
17625تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش737,800,000569,400,0001393-06-22
17626تهرانظفر - افشارآپارتمانفروش16410,200,0001,672,800,0001393-06-22
17627تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش605,170,000310,000,0001393-06-22
17628تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش605,170,000310,000,0001393-06-22
17629تهرانشریعتی - صدرمغازهفروش39280,000,00031,360,000,0001393-06-22
17631تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1116,700,000743,700,0001393-06-22
17345تهرانکریمخان زمینفروش830,000,000240,000,0001393-06-21
17346تهرانفاطمی - زرتشتمغازهفروش2315,000,000345,000,0001393-06-21
17347تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1393-06-21
17348تهرانولیعصر - بهشتیآپارتمانفروش1158,000,0001393-06-21
17349تهرانولنجکآپارتمانفروش17616,500,0002,904,000,0001393-06-21
17350تهرانولنجکآپارتمانفروش21322,000,0004,686,000,0001393-06-21
17351تهرانولنجکآپارتمانفروش35516,500,0005,857,500,0001393-06-21
17352تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-06-21
Page top