جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,094 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18429تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش724,200,000302,400,0001393-06-27
18430تهراناشرفی اصفهانیاداریفروش14510,000,0001,450,000,0001393-06-27
18431تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393-06-27
18432تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-27
18433تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-06-27
18434تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-27
18435تهراناقدسیهآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-06-27
18436تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,700,000603,000,0001393-06-27
18437تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,250,000462,000,0001393-06-27
18438تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001393-06-27
18439تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-06-27
18440تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش935,700,000530,100,0001393-06-27
18441تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-06-27
18442تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-06-27
18443تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش1406,300,000882,000,0001393-06-27
18444تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش674,050,000270,000,0001393-06-27
18445تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش975,100,000494,700,0001393-06-27
18446تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش826,200,000508,400,0001393-06-27
18447تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8211,000,0001,265,000,0001393-06-27
18448تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393-06-27
18449تهراناقدسیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001393-06-27
18450تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش805,850,000468,000,0001393-06-27
18451تهرانباغ فیضآپارتمانفروش544,260,000230,000,0001393-06-27
18452تهرانپونکآپارتمانفروش966,200,000592,200,0001393-06-27
18454تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش753,700,000277,500,0001393-06-27
18455تهرانپاسدارانآپارتمانفروش646,700,000428,800,0001393-06-27
18456تهرانازگلآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393-06-27
18457تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-06-27
18458تهرانتجریشآپارتمانفروش13810,300,0001,421,400,0001393-06-27
18459تهرانتهرانپارس 196 غربیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-06-27
Page top