جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,117 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18813تهرانستارخان _شادمانآپارتمانفروش954,600,000437,000,0001393-06-29
18814تهرانستارخان _ خوش شمالیآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393-06-29
18815تهرانستارخانزمینفروش282کارشناسیکارشناسی1393-06-29
18816تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش704,714,286330,000,0001393-06-29
18817تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش814,080,000330,000,0001393-06-29
18818تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393-06-29
18819تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-29
18820تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-06-29
18821تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17612,000,0002,112,000,0001393-06-29
18822تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1608,000,0001,344,000,0001393-06-29
18823تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5911,000,000649,000,0001393-06-29
18824تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-06-29
18825تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1349,200,0001,232,800,0001393-06-29
18826تهرانسهروردی شمالیتجاریفروش2445,000,0001393-06-29
18827تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1017,100,000717,100,0001393-06-29
18828تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش725,138,889370,000,0001393-06-29
18829تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1278,500,0001,079,500,0001393-06-29
18830تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش989,000,000882,000,0001393-06-29
18831تهرانسوهانکآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001393-06-29
18832تهرانشمس آبادآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-06-29
18833تهرانشهید کردآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-29
18834تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393-06-29
18835تهرانشمس آبادآپارتمانفروش784,700,000366,600,0001393-06-29
18836تهرانشمس آبادآپارتمانفروش977,200,000698,400,0001393-06-29
18837تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001393-06-29
18606تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,200,000310,800,0001393-06-28
18607تهرانتیراژهآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-06-28
18608تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش785,700,000444,600,0001393-06-28
18609تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش584,250,000245,000,0001393-06-28
18610تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393-06-28
Page top