جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,100 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20079تهراننیاوران - کاشانک آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-07
20081تهراننیاوران آپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-07-07
20082تهراننیاوران آپارتمانفروش21510,500,0002,257,500,0001393-07-07
20083تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش887,000,000616,000,0001393-07-07
20146تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش686,150,000418,000,0001393-07-07
19812تهرانكرمان شماليآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001393-07-06
19813تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,280,000300,000,0001393-07-06
19814تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش865,000,000430,000,0001393-07-06
19815تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش844,700,000394,800,0001393-07-06
19816تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1875,700,0001,065,900,0001393-07-06
19817تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش763,200,000243,200,0001393-07-06
19818تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش7515,000,0001,125,000,0001393-07-06
19819تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-07-06
19820تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1435,000,000715,000,0001393-07-06
19821تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-07-06
19822تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش813,800,000307,800,0001393-07-06
19823تهرانازگلآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393-07-06
19824تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-07-06
19825تهرانسیمون بولیواراداریفروش14512,000,0001,740,000,0001393-07-06
19826تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001393-07-06
19827تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1205,800,000696,000,0001393-07-06
19828تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001393-07-06
19829تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش734,110,000300,000,0001393-07-06
19830تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393-07-06
19831تهراناقدسیه - شهرک قائم آپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393-07-06
19832تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,400,000985,600,0001393-07-06
19833تهراناقدسیهآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001393-07-06
19834تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001393-07-06
19835تهراناقدسیهآپارتمانفروش1468,500,0001,241,000,0001393-07-06
19836تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1275,800,000736,600,0001393-07-06
Page top