جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,123 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393-07-07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393-07-07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393-07-07
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393-07-07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
20012تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-07
20013تهرانشمس آبادآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
20016تهرانکریمخانمغازهفروش20010,000,0002,000,000,0001393-07-07
20017تهرانکریمخانمغازهفروش331,000,000,0001393-07-07
20018تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش346,620,000225,000,0001393-07-07
20019تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش485,000,000240,000,0001393-07-07
20020تهرانگاندیمستغلاتفروش21013,000,0001393-07-07
20021تهرانگاندیاداریفروش2702,100,000,0001393-07-07
20022تهرانگاندیاداریفروش1345,000,000670,000,0001393-07-07
20023تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393-07-07
20024تهرانگیشاآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-07
20025تهرانگیشاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393-07-07
20026تهرانگیشامستغلاتفروش1869,000,0001,647,000,0001393-07-07
20027تهرانگیشامغازهفروش85کارشناسیکارشناسی1393-07-07
20028تهرانگیشااداریفروش1307,000,000910,000,0001393-07-07
20029تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش662,800,000184,800,0001393-07-07
20030تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393-07-07
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393-07-07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393-07-07
20034تهرانمطهریاداریفروش955,580,000530,000,0001393-07-07
20035تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1384,200,000579,600,0001393-07-07
20036تهرانمطهریآپارتمانفروش1577,100,0001,100,000,0001393-07-07
20037تهرانمطهریآپارتمانفروش1106,100,000671,000,0001393-07-07
20038تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش627,050,000437,100,0001393-07-07
Page top