جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,118 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22188تهراندزآشیبآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001393-07-27
22189تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1446,250,000900,000,0001393-07-27
22190تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش665,500,000363,000,0001393-07-27
22191تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-07-27
22192تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1196,700,000797,300,0001393-07-27
22193تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001393-07-27
22194تهرانمحمودیهآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001393-07-27
22195تهرانکریمخاناداریفروش966,900,000593,400,0001393-07-27
22196تهرانکریمخانآپارتمانفروش1323,800,000501,600,0001393-07-27
22197تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش643,830,000245,000,0001393-07-27
22198تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش423,575,000150,000,0001393-07-27
22199تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393-07-27
22200تهرانگیشاآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-07-27
22201تهرانگیشاآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393-07-27
22202تهرانگیشاآپارتمانفروش606,900,000414,000,0001393-07-27
22203تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001393-07-27
22204تهرانلویزانآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393-07-27
22205تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش514,200,000214,200,0001393-07-27
22206تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش675,300,000355,100,0001393-07-27
22207تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001393-07-27
22208تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5408,350,0001393-07-27
22209تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393-07-27
22210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60018,000,0001,080,000,0001393-07-27
22211تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,000,0002,250,000,0001393-07-27
22212تهرانتهرانپارسویلافروش3759,000,0001393-07-27
22213تهرانجردنکلنگیفروش1,26014,500,00018,270,000,0001393-07-27
22214تهرانجردنکلنگیفروش61525,000,00015,375,000,0001393-07-27
22215تهرانجمالزادهکلنگیفروش1437,800,0001,115,400,0001393-07-27
22216تهراندروسمستغلاتفروش9012,600,0001393-07-27
22217تهراندزآشیبمغازهفروش3233,000,0001,056,000,0001393-07-27
Page top