جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,095 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22150تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001393-07-27
22151تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-07-27
22152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-07-27
22153تهرانجنت آباد جنوبیمغازهفروش10800,000,0001393-07-27
22154تهرانخواجه نصیرالدینآپارتمانفروش812,720,000220,000,0001393-07-27
22155تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش852,400,000204,000,0001393-07-27
22156تهرانخواجه نظام آپارتمانفروش732,740,000200,000,0001393-07-27
22157تهراندربندآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001393-07-27
22158تهراندربندآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-07-27
22159تهراندربندآپارتمانفروش24410,000,0002,440,000,0001393-07-27
22160تهراندربندآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393-07-27
22161تهراندروسآپارتمانفروش1368,500,0001,156,000,0001393-07-27
22162تهراندروسآپارتمانفروش1168,000,000928,000,0001393-07-27
22163تهراندزآشیبآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393-07-27
22164تهراندزآشیبآپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001393-07-27
22165تهراندزآشیبآپارتمانفروش14710,000,0001,470,000,0001393-07-27
22166تهراندولتآپارتمانفروش1257,400,000925,000,0001393-07-27
22167تهراندولتآپارتمانفروش1507,800,0001,170,000,0001393-07-27
22168تهراندولتآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-27
22169تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1239,200,0001,131,600,0001393-07-27
22170تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1056,476,190680,000,0001393-07-27
22171تهرانفاطمی_ زرتشتآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393-07-27
22172تهرانزرتشتمغازهفروش2734,500,000930,000,0001393-07-27
22173تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش32411,000,0003,564,000,0001393-07-27
22174تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش31020,000,0006,200,000,0001393-07-27
22175تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13515,000,0002,025,000,0001393-07-27
22176تهرانستارخانآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-07-27
22177تهرانستارخاناداریفروش1104,000,000440,000,0001393-07-27
22178تهرانستارخانآپارتمانفروش893,400,000302,600,0001393-07-27
22179تهرانستاری _ پیامبرآپارتمانفروش635,200,000327,600,0001393-07-27
Page top