جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,100 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24862تهرانقلهکآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-08-20
24863تهرانقیطریهکلنگیفروش1,16324,000,00027,912,000,0001393-08-20
24864تهرانقیطریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-08-20
24865تهرانکردستانآپارتمانفروش1104,910,000540,000,0001393-08-20
24866تهرانگاندیمغازهفروش5815,000,000870,000,0001393-08-20
24867تهرانگاندی جنوبیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393-08-20
24868تهرانگاندی آپارتمانفروش33010,000,0003,300,000,0001393-08-20
24869تهرانگاندیاداریفروش7714,000,0001,078,000,0001393-08-20
24450تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393-08-19
24451تهرانالهیهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001393-08-19
24465تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393-08-19
24466تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393-08-19
24467تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6511,000,000715,000,0001393-08-19
24468تهرانپیامبرآپارتمانفروش854,800,000408,000,0001393-08-19
24469تهرانپونکآپارتمانفروش673,400,000227,800,0001393-08-19
24482تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393-08-19
24496تهرانتهران نوکلنگیفروش851,200,000,0001393-08-19
24500تهرانتهران نوآپارتمانفروش763,500,000266,000,0001393-08-19
24501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-19
24507تهرانجردنکلنگیفروش46019,000,0008,740,000,0001393-08-19
24520تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393-08-19
24537تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش766,600,000501,600,0001393-08-19
24538تهرانپاسداران - بهستانکلنگیفروش51721,000,00010,857,000,0001393-08-19
24539تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش854,530,000385,000,0001393-08-19
24549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش713,850,000273,350,0001393-08-19
24550تهرانفلکه لوزیآپارتمانفروش903,550,000319,500,0001393-08-19
24551تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش705,250,000367,500,0001393-08-19
24552تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-08-19
24553تهراندربندآپارتمانفروش707,100,000497,000,0001393-08-19
24571تهراندولتآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-08-19
Page top