جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,117 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25768محمودآبادخیابان امام زمینفروش400900,000360,000,0001393-08-26
25769محمودآبادخیابان امام ویلافروش3001,765,000300,000,0001393-08-26
25770تهراندکتر قریبآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393-08-26
25771تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001393-08-26
25772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19011,000,0002,090,000,0001393-08-26
25773تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش2,60015,000,0001393-08-26
25774تهرانآریاشهرآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393-08-26
25775تهرانجردن - آفریقااداریفروش6010,000,000600,000,0001393-08-26
25776تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001393-08-26
25777تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393-08-26
25778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش937,900,000734,700,0001393-08-26
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393-08-26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-08-26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393-08-26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393-08-26
25783تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-08-26
25784تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,700,000270,000,0001393-08-26
25785تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393-08-26
25786تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-08-26
25429تهراندروس - هدایت آپارتمانفروش360کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25430تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25433تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25443تهرانازگلآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393-08-25
25451تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش833,610,000300,000,0001393-08-25
25452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-08-25
25453تهرانسعادت آبادمغازهفروش10050,000,0005,000,000,0001393-08-25
25454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,400,0001,013,800,0001393-08-25
25455تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-25
25456تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001393-08-25
25457تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش744,800,000355,000,0001393-08-25
Page top