جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,093 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26979تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-09-12
26980تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-09-12
26981تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-09-12
26982تهرانشاهین جنوبیمغازهفروش20480,000,0001393-09-12
26983تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش784,500,000350,000,0001393-09-12
26984تهرانسهروردی جنوبیاداریفروش575,500,000313,500,0001393-09-12
26985تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش756,900,000517,500,0001393-09-12
26986تهرانستارخانآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001393-09-12
26987تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش664,400,000290,000,0001393-09-12
26988تهرانسعادت آبادمغازهفروش3165,000,0002,015,000,0001393-09-12
26989تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1265,500,000693,000,0001393-09-12
26990تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش10018,500,0001,850,000,0001393-09-12
26991تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393-09-12
26992تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1308,800,0001,144,000,0001393-09-12
26993تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001393-09-12
27020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393-09-12
25431تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-09-11
26854تهرانآریاشهرآپارتمانفروش945,550,000520,000,0001393-09-11
26855تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش573,500,000200,000,0001393-09-11
26856تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001393-09-11
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-09-11
26858خلخالخیابان دستغیبزمینفروش8,400250,0002,100,000,0001393-09-11
26889تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393-09-11
26890تهرانازگلآپارتمانفروش1558,200,0001,271,000,0001393-09-11
26891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393-09-11
26892تهرانباغ فیضمغازهفروش1810,000,000190,000,0001393-09-11
26893تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1805,700,0001,026,000,0001393-09-11
26894تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001393-09-11
26895تهرانپونکمغازهفروش1931,570,000600,000,0001393-09-11
26896تهرانپونکآپارتمانفروش894,100,000364,900,0001393-09-11
Page top