جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,100 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28125تهرانحکیمیهآپارتمانفروش583,000,000174,000,0001393-09-23
28126تهراندروسآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001393-09-23
28127تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1498,500,0001,266,500,0001393-09-23
28128تهراندریان نوآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-09-23
28129تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-09-23
28130تهرانمینی سیتیکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-09-23
28131تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش644,800,000305,000,0001393-09-23
28132تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6110,160,000620,000,0001393-09-23
28133تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1927,000,0001,344,000,0001393-09-23
28134تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393-09-23
28135تهرانسعادت آباداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-23
28136تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1151,050,0001,200,000,0001393-09-23
28137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1428,700,0001,235,400,0001393-09-23
28138تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393-09-23
28139تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001393-09-23
28140تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش835,200,000431,600,0001393-09-23
28141تهرانصادقیهمغازهفروش12100,000,0001,200,000,0001393-09-23
28142تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-23
28143تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13511,000,0001,485,000,0001393-09-23
28148تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001393-09-23
28149تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001393-09-23
28150تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393-09-23
28151تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش25012,500,0003,125,000,0001393-09-23
28152تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14722,100,0003,248,700,0001393-09-23
28153تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1408,570,0001,200,000,0001393-09-23
28154تهرانفرمانیهآپارتمانفروش797,500,000592,500,0001393-09-23
28155تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش21030,000,0006,300,000,0001393-09-23
28156تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1705,750,000977,500,0001393-09-23
28157تهرانگیشااداریفروش764,000,000304,000,0001393-09-23
28158تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-09-23
Page top