جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,645 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
43979تهرانالهیهاداریفروش7821,000,0001,638,000,0001394-03-11
43980تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394-03-11
43981تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001394-03-11
43982تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001394-03-11
43983تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001394-03-11
43984تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش584,300,000249,400,0001394-03-11
43985تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش23013,000,0002,990,000,0001394-03-11
43986تهرانپونکمستغلاتفروش6606,500,0001394-03-11
43987تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش884,300,000378,400,0001394-03-11
43988تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-03-11
43989تهرانپیروزی - ابوذرکلنگیفروش41014,850,0004,100,000,0001394-03-11
43990تهراننبرد شمالیکلنگیفروش4558,500,0001,700,000,0001394-03-11
43991تهراننبرد شمالیکلنگیفروش656,000,000360,000,0001394-03-11
43992تهرانتهران نوکلنگیفروش1206,000,000450,000,0001394-03-11
43993تهرانتهران نوآپارتمانفروش835,200,000431,600,0001394-03-11
43994تهرانتهران نوآپارتمانفروش782,000,000156,000,0001394-03-11
43995تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش3758,500,0002,040,000,0001394-03-11
43996تهرانحکیمیهآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001394-03-11
43997تهرانجردن - ستاریکلنگیفروش1,39225,000,00014,650,000,0001394-03-11
43998تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش845,300,000445,200,0001394-03-11
43999تهرانجمالزادهآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001394-03-11
44000تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-03-11
44001تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394-03-11
44002تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-03-11
44003تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001394-03-11
Page top