جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,118 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95531رشترشت به فومن زمینفروش178700,000125,000,0001396/01/16
95526کرجگلستانک، باغ صالحیباغفروش5,000350,0001,750,000,0001396/01/15
95520تهراننارمک، سمنگانآپارتمانفروش1906,000,0004,000,000,0001396/01/15
95521تهراننیاوران، پاسدارانمغازهفروش30110,000,0003,300,000,0001396/01/15
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,0001396/01/15
95523بروجردتختیزمینفروش300850,000255,000,0001396/01/14
95519بابلسرشهید پولاییآپارتمانفروش200500,000100,000,0001396/01/14
95492تهراننامجوکلنگیفروش135280,000,0001396/01/14
95518كاشانطالقانیآپارتمانفروش622,300,000130,000,0001396/01/14
95502شیرازامیرکبیر 35آپارتمانفروش1001,750,000175,000,0001396/01/14
95517تالشاماممغازهفروش5310,000,000530,000,0001396/01/13
95435تهرانفرشته، مریم شرقیاداریفروش55800,000,0001396/01/13
95515اصفهانحکیم نظامیآپارتمانفروش1326,800,000897,000,0001396/01/13
95513تبریزنصف راهآپارتمانفروش80235,000,0001396/01/12
95511شهریارفاز 3 اندیشه، خیامزمینفروش4162,765,0001,150,000,0001396/01/11
95504تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001396/01/11
95503تهرانشهران آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001396/01/11
95474تهرانفاطمی، رهی معيریمستغلاتفروش1809,000,0001,260,000,0001396/01/11
95438تهرانسیدخندان، بزرگراه رسالت آپارتمانفروش823,600,000290,000,0001396/01/11
95211تهرانبریانک، فاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001396/01/11
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,0001396/01/10
95506قمفرهنگیانآپارتمانفروش702,100,000145,000,0001396/01/10
52989کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1261,452,000183,000,0001396/01/09
95471تهرانسعادت آباد، بلوار شهرداریآپارتمانفروش758,000,000602,000,0001396/01/08
95501رشتامام خمینیمغازهفروش34120,000,0001396/01/07
81624تهرانمیرداماد، شاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001396/01/07
95405تهرانهاشمی بعد از قصرالدشتآپارتمانفروش522,400,000125,000,0001396/01/07
92180تهرانتهرانسر، نفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001396/01/07
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001396/01/07
95370شهریاربلوار طالقانیآپارتمانفروش551,570,00085,500,0001396/01/07
Page top