جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,095 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66119تهرانپاسداران - بوستانکلنگیفروش63416,000,0008,144,000,0001394-10-23
66120تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-10-23
66121تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,70051,000,00023,715,000,0001394-10-23
66122تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001394-10-23
66123تهرانسعادت آبادکلنگیفروش76221,000,00015,750,000,0001394-10-23
66124تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001394-10-23
66125تهرانسعادت آبادکلنگیفروش29917,000,0003,162,000,0001394-10-23
66126تهرانسعادت آبادکلنگیفروش32023,500,0005,663,500,0001394-10-23
66132تهرانسعادت آبادکلنگیفروش10020,000,0004,280,000,0001394-10-23
65911تهرانآجودانیهآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394-10-22
65912تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-10-22
65913تهرانسازمان مركزیآپارتمانفروش1225,500,000671,000,0001394-10-22
65914تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-10-22
65915تهرانازگلآپارتمانفروش1035,300,000545,900,0001394-10-22
65916تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-10-22
65917تهراناشرفی اصفهانیکلنگیفروش27011,000,0002,200,000,0001394-10-22
65918تهرانشهرک هماکلنگیفروش24013,983,0003,300,000,0001394-10-22
65919تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394-10-22
65920تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1566,000,000936,000,0001394-10-22
65921تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394-10-22
65922تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش1709,300,000150,660,000,0001394-10-22
65923تهرانالهیهآپارتمانفروش22018,000,0003,960,000,0001394-10-22
65924تهراناقدسیهآپارتمانفروش1805,800,0001,044,000,0001394-10-22
65925تهرانباغ فیضکلنگیفروش1307,700,000770,000,0001394-10-22
65926تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1323,700,000488,400,0001394-10-22
65927تهراناختیاریهآپارتمانفروش1948,500,0001,650,000,0001394-10-22
65928تهرانازگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-10-22
65929تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394-10-22
65930تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-10-22
65931تهرانالهیهآپارتمانفروش11110,000,0001,110,000,0001394-10-22
Page top