جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,118 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,872,000,0001394-11-05
67021تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1325,200,000686,400,0001394-11-05
67022تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001394-11-05
67023تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش1274,409,000560,000,0001394-11-05
67024تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001394-11-05
67025تهرانمیدان فرهمگکلنگیفروش50025,000,00018,750,000,0001394-11-05
67026تهرانگیشاآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394-11-05
67027تهرانفرمانیه غربیمستغلاتفروش15555,000,0001394-11-05
67028تهرانقلهککلنگیفروش30023,300,0007,000,000,0001394-11-05
67029تهرانولنجکآپارتمانفروش25024,000,0006,000,000,0001394-11-05
67030تهرانجهان آراکلنگیفروش12815,882,0001,350,000,0001394-11-05
67031تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001394-11-05
67032تهرانظفر - عمرانیکلنگیفروش16031,250,0002,500,000,0001394-11-05
67033تهرانقلهکآپارتمانفروش968,300,000796,800,0001394-11-05
67034تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1145,700,000655,500,0001394-11-05
67035تهرانمرزدارانکلنگیفروش50015,217,0003,500,000,0001394-11-05
67036تهرانشمس آبادآپارتمانفروش954,900,000465,500,0001394-11-05
67037تهرانفرمانیه - اندرزگومستغلاتفروش15023,000,0001394-11-05
67038تهرانولنجکآپارتمانفروش21622,000,0004,752,000,0001394-11-05
67039تهراننیاورانآپارتمانفروش1959,000,0001,755,000,0001394-11-05
67040تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-11-05
67041تهرانفرشتهآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-11-05
67042تهرانقیطریهآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394-11-05
67043تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001394-11-05
67044تهرانشهرک غربکلنگیفروش31218,930,0004,600,000,0001394-11-05
67045تهرانشهرک غربآپارتمانفروش15410,000,0001,540,000,0001394-11-05
67046تهرانشهرک غربکلنگیفروش20015,000,0006,930,000,0001394-11-05
67095تهراندروازه شمیرانآپارتمانفروش613,400,000208,000,0001394-11-05
66432تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش33245,000,0001394-11-04
66852تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش713,700,000262,700,0001394-11-04
Page top