جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,645 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394-12-22
71136تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394-12-22
71135تهرانشهرک غربآپارتمانفروش779,000,000693,000,0001394-12-22
71134تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,500,0001,207,500,0001394-12-22
71133تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,800,0001,711,000,0001394-12-22
71131تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1487,905,0001,170,000,0001394-12-22
71132تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-12-22
71130تهرانفرمانیه آپارتمانفروش28513,500,0003,847,500,0001394-12-22
71129تهرانتچریشآپارتمانفروش15312,000,0001,836,000,0001394-12-22
71126تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394-12-22
71127تهراندولت - قنات آپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001394-12-22
71128تهرانالهیهآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001394-12-22
71046تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش21016,500,0003,465,000,0001394-12-20
71043تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانپیش فروش1034,400,000453,200,0001394-12-20
71042تهراناختیاریهآپارتمانفروش895,100,000453,900,0001394-12-20
71041تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش1365,200,000707,200,0001394-12-20
71040تهرانباغ فیض آپارتمانفروش643,750,000240,000,0001394-12-20
71038تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش975,000,000485,000,0001394-12-20
71037تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394-12-20
71035تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش814,692,000380,000,0001394-12-20
71036تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش765,300,000402,800,0001394-12-20
71059تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش843,810,000320,000,0001394-12-20
71058تهرانفرجام غربیآپارتمانفروش1005,850,000585,000,0001394-12-20
71057تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش7810,000,000780,000,0001394-12-20
71054تهرانجردنآپارتمانفروش1677,500,0001,252,500,0001394-12-20
Page top