جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,118 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
67623تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001394-11-11
67624تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1205,700,000684,000,0001394-11-11
67625تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001394-11-11
67626تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-11-11
67627تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش10518,000,0001394-11-11
67628تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1397,350,0001,021,650,0001394-11-11
67629تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانفروش1914,712,000900,000,0001394-11-11
67631تهرانجنت آباد شمالیکلنگیفروش1609,523,0001,000,000,0001394-11-11
67632تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-11-11
67633تهراندزآشیبآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394-11-11
67634تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1104,600,000506,000,0001394-11-11
67635تهرانتوحید - نصرتکلنگیفروش1868,000,0001,328,000,0001394-11-11
67636تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش30014,000,0004,200,000,0001394-11-11
67637تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش9014,200,0002,300,400,0001394-11-11
67638تهرانشمس آبادکلنگیفروش24513,000,0003,900,000,0001394-11-11
67639تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1265,700,000718,200,0001394-11-11
67640تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394-11-11
67641تهراندولتآپارتمانفروش977,000,000697,000,0001394-11-11
67642تهراندروسآپارتمانفروش18011,000,0001,980,000,0001394-11-11
67643تهرانتجریشکلنگیفروش1307,500,0001,260,000,0001394-11-11
67644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18713,000,0002,431,000,0001394-11-11
67645تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-11-11
67646تهرانشهرک غربآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-11-11
67647تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-11-11
67702تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001394-11-11
67704تهرانامامزاده یحییآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001394-11-11
14664گنبد جاده آزادشهرتجاریپیش فروش246,000,000144,000,0001394-11-10
45010تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش43140,000,0001394-11-10
66656تهرانازگلآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394-11-10
67526گنبد جاده قدیم گنبد زمینفروش170,000560,000,0001394-11-10
Page top