جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,621 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71593تهرانجنت آباد مركزیآپارتمانفروش715,600,000397,600,0001395-01-17
71594تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش948,700,000817,800,0001395-01-17
71595تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001395-01-17
71596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,400,000606,800,0001395-01-17
71597تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001395-01-17
71598تهرانورزی شمالی آپارتمانفروش905,200,000468,000,0001395-01-17
71599تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001395-01-17
71600تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-01-17
71601تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,900,0001,138,500,0001395-01-17
71603تهراندروسآپارتمانفروش28410,000,0002,840,000,0001395-01-17
71604تهراندولتآپارتمانفروش767,960,000605,000,0001395-01-17
71605تهرانبلوار فردوس شرق آپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-01-17
71606تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395-01-17
71607تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش1238,945,0001,100,000,0001395-01-17
71608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001395-01-17
71609تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001395-01-17
71610تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانپیش فروش814,250,000382,500,0001395-01-17
71611تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395-01-17
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395-01-17
71613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16710,600,0001395-01-17
71614تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395-01-17
71615تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395-01-17
71616تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001395-01-17
71617تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,500,0001395-01-17
71618تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395-01-17
Page top