جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,621 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71687تهرانمروارید شهر آپارتمانپیش فروش1472,380,000350,000,0001395-01-18
71568تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395-01-17
71569تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-01-17
71570تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395-01-17
71571تهرانجهان آراآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395-01-17
71572تهراناشک شهرآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001395-01-17
71573تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1315,900,000772,900,0001395-01-17
71574تهرانشیرمرد جنوبیکلنگیفروش1456,000,000438,000,0001395-01-17
71575تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395-01-17
71576تهرانفرجام شرقیآپارتمانفروش813,500,000285,000,0001395-01-17
71577تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش804,200,000336,000,0001395-01-17
71578تهرانباغ فیض آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395-01-17
71579تهراندرکه آپارتمانفروش1507,000,0001,050,000,0001395-01-17
71580تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانفروش753,870,000290,000,0001395-01-17
71581تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1274,700,000596,900,0001395-01-17
71583تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-17
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395-01-17
71585خلخالمصطفی خمینیتجاریفروش2303,000,000540,000,0001395-01-17
71586تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش10310,500,0001,081,500,0001395-01-17
71587تهرانگیشاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001395-01-17
71588تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1347,800,0001,045,200,0001395-01-17
71589تهراننارمک - گلبرگآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001395-01-17
71590تهرانباغ فیض آپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001395-01-17
71591تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-01-17
71592تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش723,475,00050,000,0001395-01-17
Page top