جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,100 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95783اصفهانفلاطوریآپارتمانفروش1532,800,000430,000,0001396/03/02
95786جویبارچپکرودزمینفروش110850,00093,500,0001396/03/02
95740تهرانافسریه، 41آپارتمانفروش145500,000,0001396/03/02
95781اصفهاناشراقآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001396/03/01
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/03/01
95780اصفهانگلستانآپارتمانفروش2003,000,000600,000,0001396/03/01
95777اصفهانآل محمدآپارتمانفروش1703,500,000590,000,0001396/03/01
95776اصفهانآل محمدآپارتمانفروش1502,700,000405,000,0001396/03/01
95775اصفهانکاوهآپارتمانفروش130310,000,0001396/03/01
95360تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1645,500,000902,000,0001396/03/01
95736کرجفردیس، سه راه حافظیهمغازهفروش245,000,000120,000,0001396/03/01
95770اصفهانکاوهآپارتمانفروش752,700,000202,000,0001396/03/01
95592رباط کریمشهرک صنعتیکارخانجاتفروش1,8001,050,0002,300,000,0001396/02/31
95772بومهنعسکریویلافروش4451,800,000850,000,0001396/02/31
95769اصفهانرباط دومویلافروش2002,500,0001,000,000,0001396/02/31
95768اصفهانکاوهآپارتمانفروش1602,900,000464,000,0001396/02/31
95766اصفهانخيابان ابوريحانآپارتمانفروش2802,400,000650,000,0001396/02/31
95763اصفهانکاوهآپارتمانفروش1062,650,000280,000,0001396/02/31
95744تبریزچهارراه منصورآپارتمانفروش105280,000,0001396/02/31
95569آملهزارسنگرتجاریفروش2,3503,000,0007,050,000,0001396/02/30
95719تهراننارمک، شهید آیتآپارتمانفروش694,300,000296,000,0001396/02/26
95721تهراننارمک، شهید افشاری آپارتمانفروش735,500,000401,000,0001396/02/26
95697کرجدانشگاهآپارتمانفروش1401,200,000165,000,0001396/02/25
95530تهرانهنگامآپارتمانفروش603,600,000215,000,0001396/02/24
95718کرجکمالشهرزمینفروش1,4001,000,0001,400,000,0001396/02/23
95651تهرانشهرک غربزمینفروش1,24012,000,00014,880,000,0001396/02/22
95463تهرانشهرک غرب، درختیزمینفروش3,02512,000,00036,300,000,0001396/02/22
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش1208,000,0002,000,000,0001396/02/22
95675دماوندشهیدغیوری ویلافروش9501,400,0001,330,000,0001396/02/21
95714شهریاراندیشه، فاز یکباغفروش1,295500,000650,000,0001396/02/21
Page top