جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,095 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69624تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش904,444,000400,000,0001394-12-02
69626مشهدبزرگ راه آسیاییکارخانجاتفروش1,750کارشناسیکارشناسی1394-12-02
69435تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش616,000,000366,000,0001394-12-01
69429تهرانستارخانآپارتمانفروش1025,700,000581,400,0001394-12-01
69424تهرانکارگر شمالیمستغلاتفروش805,000,0001394-12-01
69425تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001394-12-01
69426تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394-12-01
69427تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1325,300,000699,600,0001394-12-01
69428تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش975,200,000504,400,0001394-12-01
69422تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-12-01
69423تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1294,000,000516,000,0001394-12-01
69460تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1137,000,000791,000,0001394-12-01
69459تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,350,000711,200,0001394-12-01
69438تهرانتجریشآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001394-12-01
69439تهرانآجودانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001394-12-01
69437تهرانجردنآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394-12-01
69436تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-01
69434تهرانایرانپارسآپارتمانفروش185کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69432تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394-12-01
69433تهراندروسآپارتمانفروش1177,800,000912,600,0001394-12-01
69430تهرانستارخانآپارتمانفروش963,125,000300,000,0001394-12-01
69431تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001394-12-01
69420تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69421تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69417سوادکوهانارمزمینفروش200200,00040,000,0001394-12-01
69418رودسرحسین آبادزمینفروش679400,000272,000,0001394-12-01
69419تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-01
69461تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش10010,000,0001,900,000,0001394-12-01
69462تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1646,400,0001,050,600,0001394-12-01
69466تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001394-12-01
Page top