جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 31,645 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
74089تهرانفردوس غربآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001395-02-13
74091تهرانفلکه سوم تهران پارسکلنگیفروش50011,000,0009,900,000,0001395-02-13
74092تهرانجنت آبادآپارتمانفروش825,100,000418,200,0001395-02-13
74093تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395-02-13
74094تهرانشاهین جنوبیآپارتمانفروش1324,700,000620,400,0001395-02-13
74095تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001395-02-13
74096تهرانباقر خانآپارتمانفروش985,700,000558,600,0001395-02-13
74097تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش752,735,000205,000,0001395-02-13
74098تهرانرسالتآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001395-02-13
74099تهرانکاشانی پورآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-02-13
74100تهرانبلوار همیلاآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001395-02-13
74101تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش846,800,000571,200,0001395-02-13
74102تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش764,868,000370,000,0001395-02-13
74103تهرانفردوس غربآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395-02-13
74104تهرانباغ فیضآپارتمانفروش384,790,000220,000,0001395-02-13
74105تهراناشرفی - نیایشآپارتمانفروش1755,500,000962,500,0001395-02-13
74106تهرانمیدان پروینآپارتمانفروش674,328,000290,000,0001395-02-13
74107تهرانکاشانی - کیهان آپارتمانفروش1884,600,000864,800,0001395-02-13
74108تهرانزرتشت غربیآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395-02-13
74109تهرانباغ فیضآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001395-02-13
74112تهرانخواچه عبداللهآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395-02-13
74113تهراندولت آپارتمانفروش988,500,000833,000,0001395-02-13
74114تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش644,328,000277,000,0001395-02-13
74115تهرانباقر خانآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-02-13
74116تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1124,000,000448,000,0001395-02-13
Page top