جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,123 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94359تهراندولتکلنگیفروش20010,000,0001395/10/04
94352تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1575,700,000894,900,0001395/10/04
94358تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395/10/04
94351تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1908,500,0001,632,000,0001395/10/04
94356تهراندروسآپارتمانفروش1697,000,0001,183,000,0001395/10/04
94350تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395/10/04
94333تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17514,000,0002,450,000,0001395/10/04
94334تهراننیاورانآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001395/10/04
94336تهرانولنجکآپارتمانفروش30515,000,0001395/10/04
94329تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001395/10/04
94354تهراندروسآپارتمانفروش778,181,818630,000,0001395/10/04
94357تهراندولتآپارتمانفروش1089,500,0001,026,000,0001395/10/04
94355تهراندروسآپارتمانفروش30012,300,0001395/10/04
94332تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13011,500,000149,500,0001395/10/04
94326تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001395/10/04
94353تهرانپاسدارانآپارتمانفروش15011,500,0001395/10/04
94349تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001395/10/04
94348تهرانشهرک ژاندارمری آپارتمانفروش15511,500,0002,530,000,0001395/10/04
94347تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,900,0001395/10/04
94346تهرانصادقیهآپارتمانفروش1233,550,000472,150,0001395/10/04
94339تهرانستارخانآپارتمانفروش685,500,000374,000,0001395/10/04
94338تهرانستارخانآپارتمانفروش994,141,000410,000,0001395/10/04
94337تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,900,000637,000,0001395/10/04
94335تهران پور ابتهاج آپارتمانفروش7210,416,000750,000,0001395/10/04
94330تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش28514,000,0001395/10/04
94331تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش155کارشناسیکارشناسی1395/10/04
94328تهراناقدسیهآپارتمانفروش1145,700,000649,800,0001395/10/04
94327تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001395/10/04
94325تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16810,000,0001,680,000,0001395/10/04
94324تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2403,000,0003,120,000,0001395/10/04
Page top