جستجوی فروش املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowفروش : 32,105 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71599تهرانچهار باغ شرقیآپارتمانفروش775,400,000415,800,0001395-01-17
71600تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانفروش1255,000,000625,000,0001395-01-17
71601تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1159,900,0001,138,500,0001395-01-17
71603تهراندروسآپارتمانفروش28410,000,0002,840,000,0001395-01-17
71604تهراندولتآپارتمانفروش767,960,000605,000,0001395-01-17
71605تهرانبلوار فردوس شرق آپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001395-01-17
71606تهراندرکه - کوهسارآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395-01-17
71607تهرانبلوار دانشجوآپارتمانفروش1238,945,0001,100,000,0001395-01-17
71608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001395-01-17
71609تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001395-01-17
71610تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانپیش فروش814,250,000382,500,0001395-01-17
71611تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001395-01-17
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395-01-17
71613تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش16710,600,0001395-01-17
71614تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395-01-17
71615تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395-01-17
71616تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1286,500,000832,000,0001395-01-17
71617تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11010,500,0001395-01-17
71618تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001395-01-17
71619تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7011,000,000770,000,0001395-01-17
71620تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1299,500,0001,225,500,0001395-01-17
71621بابلکمر بندی شرقیزمینفروش2201,000,000220,000,0001395-01-17
71622تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001395-01-17
70848تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش1418,000,0001,128,000,0001395-01-16
71454تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2304,350,0001,000,000,0001395-01-16
71455تهرانولنجک - فرد ها آپارتمانفروش25024,000,0001395-01-16
71456تهرانکرمانآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001395-01-16
71457تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395-01-16
71458تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1047,300,000759,200,0001395-01-16
71459تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395-01-16
Page top