جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,865 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95779تهرانابوسعیدآپارتمانرهن و اجاره51,500,00020,000,0001396/03/01
95693تهرانپیروزی، شکوفهآپارتمانرهن و اجاره871,500,00040,000,0001396/03/01
95767تهرانحشمتیه، معلمآپارتمانرهن و اجاره60800,00030,000,0001396/03/01
95761تهراندردشت، اولیاییآپارتمانرهن و اجاره6550,00065,000,0001396/02/31
95759اصفهانامام خمینیتجاریرهن و اجاره1201,300,00010,000,0001396/02/31
95738تهرانابوذر، ربذه شمالیآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001396/02/31
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/02/30
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/02/30
95659تهرانپاسداران، گلستاناداریرهن و اجاره55کارشناسیکارشناسی1396/02/28
95724تهرانفرجامآپارتمانرهن و اجاره80300,00080,000,0001396/02/27
95735تهرانهفت تیر، سهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1865,000,00050,000,0001396/02/26
95716تهرانفرجام، حیدرخانیآپارتمانرهن و اجاره68600,00065,000,0001396/02/24
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/02/23
85813نوردانشگاهویلارهن و اجاره200650,0005,000,0001396/02/23
95699تهرانتختی، مختاری شرقیآپارتمانرهن و اجاره51300,00020,000,0001396/02/20
95686تهرانتهرانپارس، درختیآپارتمانرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1396/02/16
95685تهرانشهرک آپادانا، فاز1آپارتمانرهن و اجاره1262,000,00060,000,0001396/02/15
95666تهرانتهرانپارس، 216 غربیآپارتمانرهن و اجاره55900,00025,000,0001396/02/14
95670تهرانشهران، يكمآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001396/02/14
95616تهرانمسعودیه، مظاهرمغازهرهن و اجاره251,600,00060,000,0001396/02/11
95641تهرانآيت الله كاشانی، کانونآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001396/02/10
95661نوشهربهار آزادیتجاریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001396/02/09
95656تهرانامیرآباد، 25آپارتمانرهن و اجاره1301,000,000170,000,0001396/02/09
95657تهرانتهرانپارس، شبستری (133)مغازهرهن و اجاره905,000,00050,000,0001396/02/08
95650تهرانکارونمغازهرهن و اجاره17300,00080,000,0001396/02/08
95628اردبیلبعثتآپارتمانرهن و اجاره110285,0008,000,0001396/01/31
95581تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1804,000,000300,000,0001396/01/31
95567تهرانحکیمیه، سازمان آب کارخانجاترهن و اجاره18535,000,000500,000,0001396/01/24
95570مشهدهاشمیهآپارتمانرهن و اجاره751,000,0005,000,0001396/01/23
95561تهرانجمهوریتجاریرهن و اجاره83,500,00010,000,0001396/01/22
Page top