جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,035 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93409تهرانپاسدارن اداریرهن63160,000,0001395/09/22
93415تهرانبلوار خوردینمستغلاترهن1,2002,500,000,0001395/09/22
93406تهراندولتآپارتمانرهن115235,000,0001395/09/22
93422تهرانباغ فردوسآپارتمانرهن4502,500,000,0001395/09/22
93427تهرانقیطریهآپارتمانرهن60100,000,0001395/09/22
93425تهرانگاندیاداریرهن175350,000,0001395/09/22
93424تهرانمیرداماداداریرهن137360,000,0001395/09/22
93405تهراندولتآپارتمانرهن90250,000,0001395/09/22
93389تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن90190,000,0001395/09/22
93381تهران206 شرقیآپارتمانرهن10065,000,0001395/09/22
93395تهرانشمس آبادآپارتمانرهن115175,000,0001395/09/22
93380تهرانالهیهاداریرهن125500,000,0001395/09/22
93377تهرانفرشتهآپارتمانرهن3001,250,000,0001395/09/22
93400تهرانملاصدرامغازهرهن1571,000,000,0001395/09/22
93378تهرانپل رومیاداریرهن85200,000,0001395/09/22
93359تهرانگیشامغازهرهن27200,000,0001395/09/22
93396تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن400600,000,0001395/09/22
93392تهرانکچوییآپارتمانرهن105250,000,0001395/09/22
93387تهرانشهر آرامستغلاترهن600800,000,0001395/09/22
93391تهرانبهبودیآپارتمانرهن90130,000,0001395/09/22
93357تهرانگیشاآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/22
93353تهرانشهر زیباآپارتمانرهن10985,000,0001395/09/22
93346تهرانبلوارفردوساداریرهن150225,000,0001395/09/22
93344تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن8085,000,0001395/09/22
93342تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن112170,000,0001395/09/22
93280تهرانگیشاآپارتمانرهن90140,000,0001395/09/21
93283تهرانفاطمیآپارتمانرهن64100,000,0001395/09/21
93266تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن8095,000,0001395/09/21
93267تهرانگلستان جنوبیاداریرهن300300,000,0001395/09/21
93272تهرانمطهریمستغلاترهن1751,200,000,0001395/09/21
Page top