جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,035 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93676تهرانپاسدارن آپارتمانرهن100190,000,0001395/09/25
93666تهرانصاحبقرانیهآپارتمانرهن80240,000,0001395/09/25
93667تهراناقدسیهآپارتمانرهن130390,000,0001395/09/25
93657تهرانفرمانیهآپارتمانرهن135350,000,0001395/09/25
93658تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن124280,000,0001395/09/25
93653تهراننیاورانآپارتمانرهن150320,000,0001395/09/25
93655تهرانفرمانیه آپارتمانرهن130280,000,0001395/09/25
93654تهرانفرمانیهآپارتمانرهن130250,000,0001395/09/25
93647تهراندولتآپارتمانرهن200330,000,0001395/09/24
93641تهرانپاسدارانآپارتمانرهن220600,000,0001395/09/24
93640تهرانمکران شمالیآپارتمانرهن170280,000,0001395/09/24
93636تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن127230,000,0001395/09/24
93629تهرانشهرک غربمستغلاترهن8502,200,000,0001395/09/24
93639تهرانگیشاآپارتمانرهن83155,000,0001395/09/24
93626تهرانتجریشمستغلاترهن7002,500,000,0001395/09/24
93632تهرانشهر آرااداریرهن120160,000,0001395/09/24
93628تهرانصادقیهاداریرهن85200,000,0001395/09/24
93637تهرانستارخانآپارتمانرهن110140,000,0001395/09/24
93614تهرانعباس آباداداریرهن113150,000,0001395/09/24
93604تهرانجنت آباد شمالیاداریرهن8090,000,0001395/09/24
93608تهرانکارگر شمالیاداریرهن95100,000,0001395/09/24
93609تهرانامیرآبادمغازهرهن2203,500,000,0001395/09/24
93600تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن110100,000,0001395/09/24
93593تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن8485,000,0001395/09/24
93520تهراندولتآپارتمانرهن220400,000,0001395/09/23
93519تهراندولتآپارتمانرهن80160,000,0001395/09/23
93515تهراندروسآپارتمانرهن275450,000,0001395/09/23
93511تهرانپاسداراناداریرهن160300,000,0001395/09/23
93477تهرانفرمانیهویلارهن355850,000,0001395/09/23
92325تهرانتهرانپارس آپارتمانرهن12085,000,0001395/09/22
Page top