جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,035 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94047تهرانمرزدارانآپارتمانرهن150200,000,0001395/09/30
94039تهرانمرزدارانآپارتمانرهن152210,000,0001395/09/30
94035تهرانمرزدارانآپارتمانرهن170270,000,0001395/09/30
94009تهرانکاشانکمستغلاترهن400700,000,0001395/09/30
94002تهراننارمکآپارتمانرهن6255,000,0001395/09/30
93998تهرانگیشاآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/30
93989تهرانهویزه غربیآپارتمانرهن200310,000,0001395/09/30
93985تهرانسردارجنگلآپارتمانرهن9090,000,0001395/09/30
93979تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن72100,000,0001395/09/30
93906تهرانسعادت آباداداریرهن5001,600,000,0001395/09/29
93938تهرانکردستانآپارتمانرهن153250,000,0001395/09/29
93935تهرانبرزیل شرقیاداریرهن235400,000,0001395/09/29
93923تهرانشیخ بهاییاداریرهن180200,000,0001395/09/29
93909تهرانتهران ویلااداریرهن75110,000,0001395/09/29
93889تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن280800,000,0001395/09/29
92251تهراناقدسیهآپارتمانرهن150340,000,0001395/09/29
93830تهرانساقدوشآپارتمانرهن7560,000,0001395/09/29
93859تهرانامیرآباداداریرهن128150,000,0001395/09/29
93869تهرانجهان آرا آپارتمانرهن100130,000,0001395/09/29
93858تهرانامیرآباداداریرهن160250,000,0001395/09/29
93871تهرانیوسف آباداداریرهن100170,000,0001395/09/29
93841تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن110500,000,0001395/09/29
93856تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن6365,000,0001395/09/29
93844تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانرهن100130,000,0001395/09/29
93762تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن70145,000,0001395/09/28
93768تهرانگیشا آپارتمانرهن100165,000,0001395/09/28
93769تهرانآیت الله کاشانیمستغلاترهن340350,000,0001395/09/28
93771تهرانحبیب الهیمستغلاترهن165350,000,0001395/09/28
93681تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن70130,000,0001395/09/25
93680تهراناسخراداریرهن6570,000,0001395/09/25
Page top