جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,046 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
90988تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن13795,000,0001395/08/26
90986تهرانسردارجنگلاداریرهن145260,000,0001395/08/26
90985تهرانسردارجنگلمغازهرهن30130,000,0001395/08/26
90954تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن115130,000,0001395/08/26
88310تهرانشهرک غرباداریرهن54160,000,0001395/08/26
90952تهرانشهرک غربمستغلاترهن220500,000,0001395/08/26
90949تهراندارآبادآپارتمانرهن143250,000,0001395/08/26
90922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن165190,000,0001395/08/26
90930تهرانپاسداراناداریرهن164400,000,0001395/08/26
90798تهرانشهرک غربآپارتمانرهن132110,000,0001395/08/25
90859تهرانزرتشتآپارتمانرهن250250,000,0001395/08/25
89493تهرانفاطمیاداریرهن155200,000,0001395/08/25
90834تهراناندرزگوآپارتمانرهن182320,000,0001395/08/25
90819تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن90150,000,0001395/08/25
90818تهرانجنت آباد شمالیاداریرهن8090,000,0001395/08/25
90810تهرانسعادت آباد اداریرهن100200,000,0001395/08/25
90797تهرانپاسداران اداریرهن139280,000,0001395/08/25
90776تهرانازگلآپارتمانرهن7580,000,0001395/08/25
90799تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن150330,000,0001395/08/25
90660تهرانشهرک غرباداریرهن120250,000,0001395/08/24
90666تهرانصادقیهمغازهرهن35220,000,0001395/08/24
90657تهرانشهرانآپارتمانرهن9090,000,0001395/08/24
90655تهرانشمس آبادآپارتمانرهن90110,000,0001395/08/24
90630تهرانجردنآپارتمانرهن150350,000,0001395/08/24
90636تهرانتجریشمغازهرهن1321,500,000,0001395/08/24
Page top