جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,035 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95323تهرانجنت آباد شمالی مستغلاترهن180240,000,0001395/10/16
95166تهرانزعقرانیهآپارتمانرهن2431,300,000,0001395/10/09
95149تهرانولنجکآپارتمانرهن92260,000,0001395/10/09
95160تهرانفرمانیهمستغلاترهن160220,000,0001395/10/09
95159تهراننیاورانآپارتمانرهن265700,000,0001395/10/09
95165تهرانگلناراداریرهن125320,000,0001395/10/09
95164تهرانفرشتهاداریرهن54160,000,0001395/10/09
95193تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن115230,000,0001395/10/09
95201تهرانکردستانویلارهن200200,000,0001395/10/09
95197تهرانقیطریهآپارتمانرهن165200,000,0001395/10/09
95187تهرانهفت تیرآپارتمانرهن120165,000,0001395/10/09
95162تهرانپاسدارن شمالیاداریرهن125300,000,0001395/10/09
94823تهرانستارخانویلارهن300250,000,0001395/10/09
91617تهرانفرمانیهآپارتمانرهن170425,000,0001395/10/09
95182تهرانبهبودیآپارتمانرهن9080,000,0001395/10/09
95170تهراندارآبادآپارتمانرهن85100,000,0001395/10/09
95171تهرانولیعصرآپارتمانرهن4502,500,000,0001395/10/09
95142تهرانامیرآبادآپارتمانرهن150135,000,0001395/10/09
95158تهرانگیشاآپارتمانرهن128105,000,0001395/10/09
95156تهرانگیشاآپارتمانرهن189290,000,0001395/10/09
95145تهرانسیدخندانآپارتمانرهن120100,000,0001395/10/09
95144تهرانسهروردیآپارتمانرهن128200,000,0001395/10/09
95138تهرانسردارجنگلاداریرهن160300,000,0001395/10/09
95136تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن9090,000,0001395/10/09
94956تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن170700,000,0001395/10/08
95070تهرانپاسدارن آپارتمانرهن150350,000,0001395/10/08
95044تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن130300,000,0001395/10/08
95061تهرانشریعتیمستغلاترهن164800,000,0001395/10/08
95056تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن125250,000,0001395/10/08
95057تهرانظفرآپارتمانرهن85170,000,0001395/10/08
Page top