جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,046 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92340تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن165180,000,0001395/09/14
92341تهرانفردوس شرقاداریرهن150330,000,0001395/09/14
92328تهران194 غربیآپارتمانرهن7590,000,0001395/09/14
92312تهرانولیعصر - بهشتیاداریرهن63140,000,0001395/09/14
92309تهرانونکاداریرهن110300,000,0001395/09/14
92298تهراندولتاداریرهن118200,000,0001395/09/14
92283تهرانپاسداران - هرویآپارتمانرهن92150,000,0001395/09/14
92270تهراننیاورانآپارتمانرهن100200,000,0001395/09/14
92268تهراننیاورانآپارتمانرهن85150,000,0001395/09/14
92254تهرانالهیهآپارتمانرهن65160,000,0001395/09/14
92253تهرانالهیهآپارتمانرهن54140,000,0001395/09/14
92290تهرانشهر آراآپارتمانرهن180200,000,0001395/09/14
92277تهرانآریا شهرآپارتمانرهن102150,000,0001395/09/14
92275تهرانخسرو شمالیاداریرهن8580,000,0001395/09/14
92273تهرانصادقیهویلارهن300250,000,0001395/09/14
92248تهراناقدسیهآپارتمانرهن280550,000,0001395/09/14
92057تهرانپاسداراناداریرهن160275,000,0001395/09/11
92038تهرانقیطریهآپارتمانرهن125290,000,0001395/09/11
92012تهرانفرمانیهآپارتمانرهن92185,000,0001395/09/11
92109تهرانفردوس غربآپارتمانرهن130260,000,0001395/09/11
92110تهرانسازمان شمالیآپارتمانرهن7095,000,0001395/09/11
92112تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن137150,000,0001395/09/11
92104تهرانفاطمیمستغلاترهن550750,000,0001395/09/11
92103تهرانفاطمیاداریرهن100550,000,0001395/09/11
88001تهرانفاطمیمغازهرهن100300,000,0001395/09/11
Page top