جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,037 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92254تهرانالهیهآپارتمانرهن65160,000,0001395/09/14
92253تهرانالهیهآپارتمانرهن54140,000,0001395/09/14
92290تهرانشهر آراآپارتمانرهن180200,000,0001395/09/14
92277تهرانآریا شهرآپارتمانرهن102150,000,0001395/09/14
92275تهرانخسرو شمالیاداریرهن8580,000,0001395/09/14
92273تهرانصادقیهویلارهن300250,000,0001395/09/14
92248تهراناقدسیهآپارتمانرهن280550,000,0001395/09/14
92057تهرانپاسداراناداریرهن160275,000,0001395/09/11
92038تهرانقیطریهآپارتمانرهن125290,000,0001395/09/11
92012تهرانفرمانیهآپارتمانرهن92185,000,0001395/09/11
92109تهرانفردوس غربآپارتمانرهن130260,000,0001395/09/11
92110تهرانسازمان شمالیآپارتمانرهن7095,000,0001395/09/11
92112تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن137150,000,0001395/09/11
92104تهرانفاطمیمستغلاترهن550750,000,0001395/09/11
92103تهرانفاطمیاداریرهن100550,000,0001395/09/11
88001تهرانفاطمیمغازهرهن100300,000,0001395/09/11
92096تهراندبستانآپارتمانرهن7090,000,0001395/09/11
92092تهرانفاطمی - گمناماداریرهن135160,000,0001395/09/11
92091تهرانفاطمیآپارتمانرهن64100,000,0001395/09/11
92085تهرانیوسف آباداداریرهن200400,000,0001395/09/11
92064تهرانشمس آبادمغازهرهن52500,000,0001395/09/11
92041تهراندولتاداریرهن115250,000,0001395/09/11
88927تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن112230,000,0001395/09/11
92054تهرانپاسداراناداریرهن140400,000,0001395/09/11
92037تهرانقیطریهآپارتمانرهن98180,000,0001395/09/11
Page top