جستجوی رهن کامل املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن : 1,035 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91843تهرانمطهریاداریرهن120150,000,0001395/09/07
91812تهرانکاشانی - مهراناداریرهن80110,000,0001395/09/07
91816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن76110,000,0001395/09/07
91819تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن5970,000,0001395/09/07
91826تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن208180,000,0001395/09/07
91084تهرانامیرآباد شمالیمستغلاترهن450600,000,0001395/09/06
91690تهرانامیر آباداداریرهن7595,000,0001395/09/05
91683تهرانپاسدارانآپارتمانرهن124170,000,0001395/09/05
91674تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/09/05
91672تهرانکامرانیهآپارتمانرهن150270,000,0001395/09/05
91656تهرانپاسدارانآپارتمانرهن250370,000,0001395/09/03
91658تهراندروساداریرهن230400,000,0001395/09/03
91637تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن90250,000,0001395/09/03
91631تهرانشهرک غربآپارتمانرهن136330,000,0001395/09/03
91614تهراننیاورانآپارتمانرهن130350,000,0001395/09/03
91644تهرانطرشتآپارتمانرهن160125,000,0001395/09/03
91597تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانرهن109140,000,0001395/09/03
91596تهرانفاطمیمغازهرهن100350,000,0001395/09/03
91588تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن11795,000,0001395/09/03
91585تهرانجنت آباد جنوبیاداریرهن120150,000,0001395/09/03
91579تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن8085,000,0001395/09/03
91570تهرانکاشانی - مهراناداریرهن80110,000,0001395/09/03
90953تهرانشهرک ژاندارمریاداریرهن150200,000,0001395/09/02
91502تهرانساقدوشآپارتمانرهن100200,000,0001395/09/02
91489تهرانقیطریه اداریرهن110160,000,0001395/09/02
91486تهرانکردستانآپارتمانرهن105170,000,0001395/09/02
91472تهراناقدسیهآپارتمانرهن110270,000,0001395/09/02
91477تهرانهفت تیراداریرهن5590,000,0001395/09/02
91476تهرانوزرااداریرهن110250,000,0001395/09/02
91448تهراندبستانآپارتمانرهن125175,000,0001395/09/02
Page top