جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,897 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
14336کرجمهرشهر غربی - خیابان کیانمهرآپارتمانرهن و اجاره75150,00015,000,0001392-09-13
14320شمیراناتخيابان ارتشآپارتمانرهن و اجاره100700,00060,000,0001392-09-07
14244رشتخیابان مطهریمغازهرهن و اجاره708,000,00080,000,0001392-08-01
14241مشهدخیابان طالقانیویلارهن و اجاره14050,00038,000,0001392-07-30
14186اسلامشهرخیابان واوانآپارتمانرهن و اجاره65250,0007,000,0001392-07-17
14193کرجپل فردیسآپارتمانرهن و اجاره94450,00010,000,0001392-07-09
14194کرجچهار راه طالقانیمغازهرهن و اجاره16430,0005,000,0001392-07-09
14155کرجبلوارامام خمینیمغازهرهن و اجاره35150,00010,000,0001392-06-30
14104مشهدخیابان جانباز 7مغازهرهن و اجاره16250,0001,000,0001392-06-14
14058مشهدخیابان جانباز 7آپارتمانرهن و اجاره50150,0007,000,0001392-06-14
14090کرجگوهردشت - اشتراکی شمالیآپارتمانرهن و اجاره92300,00034,000,0001392-06-12
14075کرجخیابان ششم آپارتمانرهن و اجاره1261,200,00050,000,0001392-06-09
14031رشتخیابان معلممغازهرهن و اجاره18800,0009,000,0001392-05-29
13878کرجعظیمیه - خیابان فرشتهآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00022,000,0001392-04-03
13820کرجعظیمیه - میدان مهرانمغازهرهن و اجاره558,000,00060,000,0001392-03-05
13744کرجگوهردشت - خیابان سومآپارتمانرهن و اجاره98500,00020,000,0001392-02-07
13729کرجفردیس - فلکه سوممغازهرهن و اجاره8100,00022,000,0001392-02-02
13702شمیراناتتجریش - خیابان دربندآپارتمانرهن و اجاره96600,000110,000,0001392-01-28
13703کرجعظیمیه - خیابان مهرگانآپارتمانرهن و اجاره130600,00048,000,0001392-01-28
13653کرجدهقان ویلا اول - خیابان سومآپارتمانرهن و اجاره100350,00035,000,0001392-01-15
13648زنجانبلوار 22 بهمنآپارتمانرهن و اجاره100150,00012,000,0001392-01-13
13639کرجگوهردشت - فلکه اول اداریرهن و اجاره541,500,00010,000,0001391-12-26
13635چالوسبعد از پل فلزیتجاریرهن و اجاره50015,000,000100,000,0001391-12-23
13526تبریزچهارراه ابوريحانآپارتمانرهن و اجاره90350,0003,000,0001391-11-16
13262کرجسه راه گوهردشتآپارتمانرهن و اجاره90300,00030,000,0001391-10-17
Page top