جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,899 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
58937اصفهاننوبهارآپارتمانرهن و اجاره100600,00010,000,0001394-08-06
58632لواسانلواسان کوچکآپارتمانرهن و اجاره1501,300,00030,000,0001394-08-03
58073پیشواشهرک نقش جهان آپارتمانرهن و اجاره60400,00014,000,0001394-07-27
57456گرگانعدالتمغازهرهن و اجاره13270,0003,000,0001394-07-21
56883اسلامشهرچهاردانگهتجاریرهن و اجاره20200,0001,500,0001394-07-13
56705کرجگوهر دشتآپارتمانرهن و اجاره16550,00035,000,0001394-07-12
55883ریآهنکارانکارخانجاترهن و اجاره921,300,00015,000,0001394-07-03
52221تنکابنقلعه گردونآپارتمانرهن و اجاره100450,0007,000,0001394-06-01
52223گرگاندانشگاه آزادویلارهن و اجاره350400,0001,000,0001394-06-01
50630کرجخ برغانآپارتمانرهن و اجاره64430,00010,000,0001394-05-14
49256کرجبلوار امیر کبیرآپارتمانرهن و اجاره67350,00010,000,0001394-05-03
49122قدسقلعه حسن خاناداریرهن و اجاره75600,00010,000,0001394-05-02
47803کرجمهر ویلاآپارتمانرهن و اجاره107450,00040,000,0001394-04-18
47254کرجگلزار غربیاداریرهن و اجاره60600,00030,000,0001394-04-10
46778ریبهشتیاداریرهن و اجاره1002,700,00040,000,0001394-04-06
45842کرجشاهین ویلامغازهرهن و اجاره9300,0003,000,0001394-03-31
44238بومهناتوبان تهران پرديسزمینرهن و اجاره2,000کارشناسیکارشناسی1394-03-21
43791کرجشهرک بنفشهآپارتمانرهن و اجاره6090,00030,000,0001394-03-13
43749ایزدشهرگلسار نهمآپارتمانرهن و اجاره60300,0005,000,0001394-03-09
40686کرمانشاهبلوار گلهاتجاریرهن و اجاره2206,000,00030,000,0001394-02-13
40438قم سالاریهمغازهرهن و اجاره10900,0004,000,0001394-02-08
39006قمسالاریهمغازهرهن و اجاره10850,0006,000,0001394-01-23
38211قزوینخیابان ایرانآپارتمانرهن و اجاره61700,0005,000,0001393-12-28
35806اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره1501,00060,000,0001393-11-29
35807اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره77350,00010,000,0001393-11-29
Page top