جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,160 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95576تهرانشهرک راه آهن، چیتگرمغازهفروش20کارشناسیکارشناسی1396/04/07
96044تهرانپیروزی، دهم فروردینمغازهاجاره333,000,0001396/04/07
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش63300,00018,900,0001396/04/06
96006تهرانتهرانپارس، 196 شرقیمغازهاجاره1815,000,0001396/03/31
95940تهرانستارخان مغازهفروش5629,000,0001,840,000,0001396/03/30
95942تهرانافسریه، بلوار امام رضامغازهفروش316,000,000190,000,0001396/03/27
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0002,000,0001396/03/25
95977آملگلشهرمغازهفروش1,5505,000,0008,000,000,0001396/03/21
95881تهرانبریانکمغازهرهن1026,000,0001396/03/21
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1420,357,000285,000,0001396/03/17
95820تهرانطرشت، آزادیمغازهفروش3225,000,000800,000,0001396/03/10
95849اصفهانملک شهرمغازهفروش1006,500,000650,000,0001396/03/08
95736کرجفردیس، سه راه حافظیهمغازهفروش245,000,000120,000,0001396/03/01
95466تهراننازی آباد، ابریشممغازهفروش1208,000,0002,000,000,0001396/02/22
95669تهرانبازار، 15 خردادمغازهرهن1006,000,000,0001396/02/15
95616تهرانمسعودیه، مظاهرمغازهرهن و اجاره251,600,00060,000,0001396/02/11
95510تهراناستاد نجات الهیمغازهفروش10015,000,0001,500,000,0001396/02/11
95657تهرانتهرانپارس، شبستری (133)مغازهرهن و اجاره905,000,00050,000,0001396/02/08
95650تهرانکارونمغازهرهن و اجاره17300,00080,000,0001396/02/08
95564رشتتختیمغازهفروش4035,000,00014,000,000,0001396/01/22
95563اسلامشهرجعفرآبادمغازهرهن و اجاره806,000,00060,000,0001396/01/21
77750تهرانجمهوری - بهارستانمغازهرهن و اجاره83,500,00010,000,0001396/01/21
95521تهراننیاوران، پاسدارانمغازهفروش30110,000,0003,300,000,0001396/01/15
95517تالشاماممغازهفروش5310,000,000530,000,0001396/01/13
95501رشتامام خمینیمغازهفروش34120,000,0001396/01/07
Page top