جستجوی فروش و رهن و اجاره مغازه تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 1,180 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96974تهرانبلوار کوهکمغازهرهن2060,000,0001397/04/24
96876تهرانکارگرجنوبیمغازهفروش3040,000,0001,200,000,0001397/04/23
96961بندرانزلیمجتمع ستاره شمالمغازهفروش2515,900,000397,500,0001397/04/20
96958تهرانرسالتمغازهرهن1740,000,0001397/04/16
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24400,0002,000,0001397/04/08
96785تهرانمیردامادمغازهفروش9232,000,0003,000,000,0001397/03/01
96806تهرانرامسرمغازهرهن و اجاره70کارشناسیکارشناسی1397/03/01
96733تهرانصابونیانمغازهفروش2233,000,000720,000,0001397/02/31
96658تهرانهنگاممغازهفروش50016,700,0008,000,000,0001397/02/29
96697اصفهانبلوار غدیرمغازهفروش1916,000,000300,000,0001397/02/12
96689تهرانمظاهریمغازهفروش207,000,000150,000,0001397/02/10
96624چالوسخیابان امام مغازهفروش196,500,000120,000,0001397/01/14
96430تهرانمیردامادمغازهفروش1620,625,000330,000,0001396/12/22
96599تهرانجمهوریمغازهفروش2966,000,0002,500,000,0001396/12/21
96596تهرانفلکه اول تهرانپارسمغازهرهن و اجاره101,500,00035,000,0001396/12/19
96600تهرانجمهوریمغازهفروش664,000,000,0001396/12/19
96585تهرانجمهوریمغازهفروش2950,000,0002,500,000,0001396/12/15
96324تهرانانقلابمغازهفروش3669,440,0002,500,000,0001396/12/01
96125تهرانوزرامغازهاجاره10023,000,0001396/11/28
96453رشتشهید بهشتیمغازهفروش5015,000,000750,000,0001396/11/14
96435بندرانزلینواب صفویمغازهفروش7414,000,0001,036,000,0001396/10/10
96382تهرانشهید لطیفیمغازهفروش20015,000,0002,700,000,0001396/09/15
96132تهرانکارگر شمالیمغازهفروش2065,000,0001,300,000,0001396/08/25
96238تهراننوابمغازهفروش1020,000,000200,000,0001396/08/22
96338ساریجمهوریمغازهفروش1822,000,000400,000,0001396/08/22

توصیه وب هاستینگ ما به شما:


توصیه وب هاستینگ ما به شما
: Magic Hosting
Page top