جستجوی فروش و رهن و اجاره تجاری تهران و شهرستانها

arrowتجاری : 189 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96318تهرانمدنیتجاریفروش50080,000,00035,000,000,0001396/08/28
96314تهرانمصطفی خمینیتجاریفروش7010,000,000700,000,0001396/08/15
95354تهرانویلا جنوبیتجاریفروش6,0009,000,0001396/08/08
96323مشهدخسروی تجاریفروش33012,000,0004,000,000,0001396/08/05
96313تهرانزندی غربیتجاریرهن و اجاره1007,000,000150,000,0001396/08/02
96295تهرانمرادیتجاریرهن و اجاره1,00015,000,00050,000,0001396/07/23
85813نوردانشگاهتجاریرهن و اجاره110350,0002,000,0001396/06/17
96246رشتکیلومتر ۴ جاده لاهیجانتجاریفروش1,3701,000,0001,370,000,0001396/06/08
95569آملهزارسنگرتجاریفروش2,3503,000,0007,050,000,0001396/06/04
96224تهرانمظاهرتجاریفروش206,100,000108,000,0001396/05/30
96180تهرانرسالتتجاریاجاره405,000,0001396/05/24
96151تهرانستارخانتجاریفروش409,250,000370,000,0001396/05/19
96088کرجطالقانی شمالیتجاریفروش154,000,000600,000,0001396/05/17
96033تهراندروازه شمیران، خورشيدتجاریرهن و اجاره446,000,000100,000,0001396/04/31
96085تهرانخزانه، رسول عالیتجاریفروش8,0005,000,00040,000,000,0001396/04/22
96034تهراندروازه شمیران، خورشيدتجاریفروش4430,000,0001,320,000,0001396/04/11
95778تهرانمیردامادتجاریفروش2666,000,0001,716,000,0001396/03/31
95859تهراننارمک، شهید آیتتجاریفروش2740,000,0001,080,000,0001396/03/23
95944قمشهید محلاتیتجاریفروش170800,000,0001396/03/19
95852کرجهفت تیر، دانش آموزتجاریفروش9006,000,000,0001396/03/13
95815اصفهانمشیرالدوله غربیتجاریفروش20981,000,0001,700,000,0001396/03/06
95759اصفهانامام خمینیتجاریرهن و اجاره1201,300,00010,000,0001396/03/03
95671تهراننازی آباد، 17 شهریورتجاریفروش26400,000,0001396/02/14
95661نوشهربهار آزادیتجاریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001396/02/09
95647رشتدیلمانتجاریفروش12943,000,0005,500,000,0001396/02/06
Page top