جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,273 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
84513تهرانشهرزيبا، کاشانیآپارتمانفروش654,750,000309,000,0001396/07/27
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/07/27
96301تهرانرودکیآپارتمانفروش4292,000,0001396/07/27
96294تهرانابوذرآپارتمانفروش642,273,000156,000,0001396/07/27
96302تهرانزاهدیآپارتمانفروش100320,000,0001396/07/26
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/07/26
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/07/26
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,860,000510,000,0001396/07/26
96289تهرانشهرک بروجردیآپارتمانفروش882,273,000200,000,0001396/07/26
96227تهرانگلستانیآپارتمانفروش762,142,000165,000,0001396/07/26
96284تهرانخیابان کاشانیآپارتمانفروش654,700,000274,500,0001396/07/26
96222تهرانهاشمیآپارتمانفروش383,265,000124,000,0001396/07/26
96185تهرانکوی لالهآپارتمانمعاوضه1508,000,0001,200,000,0001396/07/26
96282لاهیجانکوی انتظامآپارتمانفروش651,750,000114,000,0001396/07/26
96154تهراناجاره دار آپارتمانفروش602,700,000162,000,0001396/07/25
96137تهرانشهرانآپارتمانفروش1303,800,000495,000,0001396/07/25
96216تهراننفتآپارتمانفروش737,800,000750,000,0001396/07/25
96210تهرانهاشمیآپارتمانفروش772,600,000203,000,0001396/07/25
96296تهرانمرادیآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001396/07/24
96298تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش782,250,000175,500,0001396/07/24
96247تهرانمنطقه ایرانآپارتمانرهن90130,000,0001396/07/24
96219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش864,900,000420,000,0001396/07/19
96204تهرانعابدینیآپارتمانفروش432,600,000110,000,0001396/07/19
96209شمیراناتاعجازی آپارتمانفروش22410,800,0002,400,000,0001396/07/19
96271تهرانولیعصرآپارتمانفروش442,800,000126,000,0001396/07/19
Page top