جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,443 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95332تهرانرودکیآپارتمانفروش602,700,000163,000,000آگهی ویژه
97331تهرانآیت الله اشانیآپارتمانپیش فروش7316,000,0001,168,000,0001397/12/28
97337تهران20 متری گلستان شرقیآپارتماناجاره901,800,0001397/12/28
97247تهرانالهیآپارتمانرهن و اجاره10023,000,000100,000,0001397/12/24
97234تهرانصفیعلیشاهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001397/12/24
97266تهرانپروانه شمالیآپارتمانفروش25012,400,000920,000,0001397/12/24
97303تهرانپاسدار کمنامآپارتمانرهن و اجاره45950,00017,000,0001397/12/24
97328تهرانجهاد آپارتمانرهن121150,000,0001397/12/24
97339تهرانزرتشت آپارتمانفروش21811,500,0002,550,000,0001397/12/24
97338تهرانشهریارآپارتمانفروش9210,000,000950,000,0001397/12/17
97335تهرانگلشنی (زرین)آپارتمانرهن و اجاره852,400,000100,000,0001397/12/17
97327تهرانکردستانآپارتمانفروش11720,000,0002,450,000,0001397/12/17
97330تهرانبهستان دومآپارتمانپیش فروش26240,000,00010,480,000,0001397/12/17
97340تهراناندیشهآپارتمانفروش5010,500,000600,000,0001397/12/17
97336تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00050,000,0001397/12/09
97322تهرانبناییآپارتمانفروش7212,000,000864,000,0001397/12/05
97333تهراناقدسیهآپارتمانفروش24048,000,00011,520,000,0001397/12/02
97332تهراناقدسیهآپارتمانفروش17648,000,0008,448,000,0001397/12/02
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش8713,500,0001,170,000,0001397/11/30
97212تهرانشمس ابادآپارتمانفروش8713,500,0001,170,000,0001397/11/30
97324تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش12712,300,0001,560,000,0001397/11/15
97323تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش57149,000,000150,000,0001397/11/15
97311تهرانبهارستان 30آپارتمانفروش11914,000,0001,670,000,0001397/11/11
97317تهرانبلوار معینآپارتمانرهن و اجاره70750,000160,000,0001397/11/11
97320تهرانذاکریآپارتمانفروش7816,500,0001,280,000,0001397/11/11
97316تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره14011,000,000250,000,0001397/11/06

توصیه وب هاستینگ ما به شما:


توصیه وب هاستینگ ما به شما
: Magic Hosting
Page top