جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,288 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96351تهرانولی عصرآپارتمانرهن13080,000,0001396/08/29
96284تهرانخیابان کاشانیآپارتمانفروش654,700,000274,500,0001396/08/29
96356تهرانکاشانیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001396/08/28
96355تهراندولت خواهآپارتمانفروش1021,870,000145,000,0001396/08/28
96154تهراناجاره دار آپارتمانفروش602,700,000162,000,0001396/08/28
96307تهرانایثار شمالی آپارتمانفروش967,800,000750,000,0001396/08/28
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/08/27
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,860,000510,000,0001396/08/27
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/08/27
96247تهرانمنطقه ایرانآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001396/08/26
96352تهرانبلوار پاکنژادآپارتمانفروش13510,500,0001,417,500,0001396/08/26
96331تهرانقاسم زادهآپارتمانفروش713,500,000248,000,0001396/08/23
96341تهرانولیعصرآپارتمانفروش742,700,000198,612,0001396/08/23
96216تهراننفتآپارتمانفروش737,800,000750,000,0001396/08/23
96343تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش907,800,000700,000,0001396/08/23
96191تهرانفروزشآپارتمانفروش602,900,000175,000,0001396/08/23
96312تهرانرفعتآپارتمانرهن175300,000,0001396/08/22
96305کرجبهار غربیآپارتمانفروش1061,566,000166,000,0001396/08/22
96332تهرانسی متری جیآپارتمانفروش1052,500,000280,000,0001396/08/22
96137تهرانشهرانآپارتمانفروش1303,800,000495,000,0001396/08/21
96329بندرانزلیشریعتی 2آپارتمانفروش972,500,000242,000,0001396/08/20
96333تهرانپیروزیآپارتمانفروش503,000,000150,000,0001396/08/17
96294تهرانابوذرآپارتمانفروش642,030,000130,000,0001396/08/16
96302تهرانزاهدیآپارتمانفروش100320,000,0001396/08/16
96227تهرانگلستانیآپارتمانفروش762,142,000165,000,0001396/08/16
Page top