جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,381 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95550تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/03/07
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001396/03/07
95836دماوندچشمهویلافروش7003,000,0002,100,000,0001396/03/07
95820تهرانطرشت، آزادیمغازهفروش3225,000,000800,000,0001396/03/07
95812تهرانانبارنفت، هلال احمرآپارتمانفروش58116,000,0001396/03/07
95804تهرانمجیدیه، ریحانیآپارتمانرهن و اجاره811,500,00030,000,0001396/03/07
95838دماوندهشت بهشتزمینفروش900500,000450,000,0001396/03/07
95837دماوندتاررودویلافروش5001,000,000500,000,0001396/03/07
95827اصفهاناشراقآپارتمانفروش602,600,000160,000,0001396/03/07
95834دماوندمینوسازمینفروش647900,000582,000,0001396/03/07
95576تهرانشهرک راه آهن، چیتگرمغازهفروش2020,000,000400,000,0001396/03/07
95778تهرانمیردامادتجاریفروش2666,000,0001,716,000,0001396/03/07
95685تهرانشهرک آپادانا، فاز1آپارتمانرهن و اجاره1262,000,00060,000,0001396/03/07
95719تهراننارمک، شهید آیتآپارتمانفروش694,300,000296,000,0001396/03/07
95738تهرانابوذر، ربذه شمالیآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001396/03/07
95740تهرانافسریه، 41آپارتمانفروش145500,000,0001396/03/07
95764تهراننلسون ماندلااداریاجاره2007,500,0001396/03/07
95585تهرانشهرزيبا، شربیانی غربیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/07
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,500,000330,000,0001396/03/07
95725تهرانتهرانپارس، 218 شرقی آپارتمانفروش583,200,000187,000,0001396/03/07
95798تهراننارمک، حیدرخانیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001396/03/07
95680تهرانمجیدیه جنوبی، اثنی عشریآپارتمانفروش74270,000,0001396/03/07
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/03/07
95384لاهیجانکاشف السلطنهزمینفروش7,243136,683990,000,0001396/03/07
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/03/07
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,574,000485,000,0001396/03/07
95383لاهیجانکاشف السلطنهویلافروش2401,166,000280,000,0001396/03/07
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1420,357,000285,000,0001396/03/07
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/03/07
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/03/07
Page top