جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

: 37,316 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95332تهرانرودکیآپارتمانفروش602,700,000163,000,000آگهی ویژه
97331تهرانآیت الله اشانیآپارتمانپیش فروش7316,000,0001,168,000,0001397/12/28
97337تهران20 متری گلستان شرقیآپارتماناجاره901,800,0001397/12/28
96675محمودآبادخانه دریاویلااجاره350500,0001397/12/28
97334تهرانمیرزاییکلنگیفروش503,800,000190,000,0001397/12/27
96876تهرانکارگرجنوبیمغازهفروش3040,000,0001,200,000,0001397/12/27
97247تهرانالهیآپارتمانرهن و اجاره10023,000,000100,000,0001397/12/24
97234تهرانصفیعلیشاهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001397/12/24
97266تهرانپروانه شمالیآپارتمانفروش25012,400,000920,000,0001397/12/24
97303تهرانپاسدار کمنامآپارتمانرهن و اجاره45950,00017,000,0001397/12/24
97312تهرانسازمان آبمغازهفروش2230,000,000660,000,0001397/12/24
97328تهرانجهاد آپارتمانرهن121150,000,0001397/12/24
97339تهرانزرتشت آپارتمانفروش21811,500,0002,550,000,0001397/12/24
97338تهرانشهریارآپارتمانفروش9210,000,000950,000,0001397/12/17
97335تهرانگلشنی (زرین)آپارتمانرهن و اجاره852,400,000100,000,0001397/12/17
97327تهرانکردستانآپارتمانفروش11720,000,0002,450,000,0001397/12/17
97330تهرانبهستان دومآپارتمانپیش فروش26240,000,00010,480,000,0001397/12/17
97340تهراناندیشهآپارتمانفروش5010,500,000600,000,0001397/12/17
97336تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00050,000,0001397/12/09
97322تهرانبناییآپارتمانفروش7212,000,000864,000,0001397/12/05
97333تهراناقدسیهآپارتمانفروش24048,000,00011,520,000,0001397/12/02
97332تهراناقدسیهآپارتمانفروش17648,000,0008,448,000,0001397/12/02
97281تهران35 متری قصر فیروزهاداریفروش557,000,000385,000,0001397/11/30
97211تهرانسه راه افسریهاداریفروش557,000,000385,000,0001397/11/30
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش8713,500,0001,170,000,0001397/11/30
97212تهرانشمس ابادآپارتمانفروش8713,500,0001,170,000,0001397/11/30

توصیه وب هاستینگ ما به شما:


توصیه وب هاستینگ ما به شما
: Magic Hosting
Page top