خرید و فروش ویلا و رهن و اجاره ویلا در تهران و شهرستانها

لیست ویلا - خانه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 840 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمتراژ کلقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
53206تهرانمیدان کاجرهن و اجاره853,500,00035,000,0001394/06/09
33951تنکابنسلیمان آبادخرید1,134360,000,0001394/06/08
52646تهرانجردن - ولیعصررهن130700,000,0001394/06/04
52582ایزدشهرخیابان نورخرید25050,000,0001394/06/03
52462تهراننیاورانرهن و اجاره955,000,00035,000,0001394/06/02
52449تهرانفرمانیهرهن6003,000,000,0001394/06/02
51819عباس آبادبورایشخرید300350,000,0001394/06/02
52223گرگاندانشگاه آزادرهن و اجاره350400,0001,000,0001394/06/01
51950آستاراشالیزارخرید163190,000,0001394/05/28
51994تهرانبلوار کمالیرهن255210,000,0001394/05/27
38379تهرانسهروردي شماليخرید20814,000,0001394/05/27
12248رشتخمام - خشکبیجار خرید825120,000,0001394/05/25
51534تنکابنجاده دو هزارخرید400728,000510,000,0001394/05/22
49688رضوانشهرسعدیخرید1,000320,000,0001394/05/22
51196تهرانفرمانیهرهن و اجاره70022,000,000200,000,0001394/05/18
51075تهرانباغ فیضرهن و اجاره751,200,00030,000,0001394/05/18
50946اصفهاندوطفلانرهن180کارشناسی1394/05/18
50994تهرانمرزدارانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001394/05/17
50982تهرانشهرک غربرهن و اجاره1,50030,000,000450,000,0001394/05/17
50078تهرانخوارزمرهن و اجاره80015,000,000320,000,0001394/05/17
50734تهرانسهروردی شمالیرهن و اجاره1958,000,000100,000,0001394/05/14
50725تهرانشهرک مبعثرهن و اجاره2003,000,00070,000,0001394/05/14
50292تهرانکارگر شمالیرهن و اجاره1203,500,00020,000,0001394/05/12
50210تهرانفرمانیهرهن و اجاره25600,00030,000,0001394/05/11
50124تهرانآجودانیهرهن و اجاره2703,000,000100,000,0001394/05/11