خرید و فروش ویلا و رهن و اجاره ویلا در تهران و شهرستانها

لیست ویلا - خانه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 869 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمتراژ کلقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
68215تهرانمرزدارانخرید36210,000,0001394/11/18
65656سرخرودعزت آبادخرید257200,000,0001394/11/10
67415بومهندوستانخرید2251,000,000220,000,0001394/11/08
67403یزدپاسدارانخرید1001,250,000150,000,0001394/11/07
67362تهرانجردنرهن و اجاره3124,700,000100,000,0001394/11/07
66992تهرانمینی سیتیخرید16510,900,0001,800,000,0001394/11/05
66527تهرانمیرزای شیرازیرهن و اجاره21770,000,0001,000,000,0001394/10/27
48741کرجمهرشهر خرید19010,000,0001,900,000,0001394/10/27
66135تهرانکارگر شمالیرهن90120,000,0001394/10/23
65691تهرانهروی - گلستانرهن500800,000,0001394/10/19
65658محمودآبادمعلمخرید145170,000,0001394/10/17
65414تهرانهروی - گلزاررهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1394/10/15
64820آملجاده هرازخرید70,000کارشناسیکارشناسی1394/10/09
64692بابلسرخیابان امامخرید1801,200,000102,000,0001394/10/09
62079اهوازامانیهرهن و اجاره1502,000,00020,000,0001394/10/09
63665تهرانستارخان - توحیدخرید901,400,000,0001394/09/29
63387ماسالشهید فرزانهخرید2,000کارشناسیکارشناسی1394/09/26
62829چالوسهچیرودخرید200170,000,0001394/09/22
121محمودآبادامام خمینیخرید3131,000,0001394/09/18
62601آملروستاي انجپلخرید2301,050,000130,000,0001394/09/17
62281بندرانزلیجاده حسنرود خرید2,35087,000200,000,0001394/09/12
62279رشت جاده زیباکنارخرید2,35087,000200,000,0001394/09/12
62262کرجعلی آباد گونهخرید601,040,00053,000,0001394/09/10
62249تهرانبلوار دادمانخرید68022,000,000,0001394/09/10
62002نوردارجارمعاوضه2941,089,000320,000,0001394/09/08