جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 497 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
33658تهران نوآپارتمانرهن9555,000,0001393/11/11
33657تهران نوآپارتمانرهن7443,000,0001393/11/11
33652نیروی هواییآپارتمانرهن165165,000,0001393/11/11
33567نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره951,500,00030,000,0001393/11/09
33564نیروی هواییآپارتمانرهن150130,000,0001393/11/09
33559مسیل جاجرودآپارتمانرهن12060,000,0001393/11/09
33558تهران نوآپارتمانرهن و اجاره1601,700,00050,000,0001393/11/09
33552نیروی هواییآپارتمانرهن7065,000,0001393/11/09
33511نیروی هوایی - ششمآپارتمانرهن و اجاره93900,00045,000,0001393/11/08
33510سی متری نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1401,800,00030,000,0001393/11/08
33509نیروی هوایی - دومآپارتمانرهن5540,000,0001393/11/08
33413تهران نوآپارتمانرهن و اجاره68700,00010,000,0001393/11/08
32872تهران نوآپارتمانرهن و اجاره30700,0005,000,0001393/11/04
32706تهران نوآپارتمانرهن9060,000,0001393/11/02
31793نیروی هواییآپارتمانرهن9065,000,0001393/10/24
31712نیروی هواییآپارتمانرهن11050,000,0001393/10/23
31561تهران نومغازهرهن و اجاره161,500,00010,000,0001393/10/22
31560نیروی هواییآپارتمانرهن10060,000,0001393/10/22
31265تهران نوآپارتمانرهن140100,000,0001393/10/20
31251تهران نوآپارتمانرهن6550,000,0001393/10/20
30568نیروی هواییآپارتمانرهن5740,000,0001393/10/14
30561تهران نوآپارتمانرهن و اجاره1401,250,00025,000,0001393/10/14