جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 647 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
53149نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00060,000,0001394/06/08
53148نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره60750,00015,000,0001394/06/08
53147نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره70250,00035,000,0001394/06/08
53146نیروی هواییآپارتمانرهن6455,000,0001394/06/08
52844نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره48750,00010,000,0001394/06/05
52843نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره65700,00010,000,0001394/06/05
52720نیروی هوایی آپارتمانرهن و اجاره65700,00010,000,0001394/06/04
52719نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره751,300,00020,000,0001394/06/04
52593نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره801,000,00021,000,0001394/06/03
52453نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره70450,00055,000,0001394/06/02
52452نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره75600,00050,000,0001394/06/02
52451نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره801,250,00020,000,0001394/06/02
52317نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره82850,00040,000,0001394/06/01
52316نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره62700,00040,000,0001394/06/01
52150نیروی هواییآپارتمانخرید1875,100,0001394/06/01
52149نیروی هواییآپارتمانخرید853,980,000338,300,0001394/06/01
52148نیروی هواییآپارتمانخرید753,500,000262,500,0001394/06/01
52132نیروی هواییآپارتمانرهن5545,000,0001394/05/31
52131نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره90500,00050,000,0001394/05/31
52009دماوندمستغلاتخرید1429,000,0001,012,500,0001394/05/31
51892نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره931,000,00040,000,0001394/05/25
51891نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره110100,000155,000,0001394/05/25