جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 659 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
56712نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00015,000,0001394/07/12
56711نیروی هواییآپارتمانرهن150130,000,0001394/07/12
56710نیروی هواییآپارتمانرهن7150,000,0001394/07/12
56575دماوندکلنگیخرید1325,400,000712,800,0001394/07/09
56561نیروی هواییآپارتمانرهن8585,000,0001394/07/09
56484نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره88200,00070,000,0001394/07/08
56371نیروی هواییآپارتمانخرید974,000,000388,000,0001394/07/08
56370نیروی هواییآپارتمانخرید1245,500,000682,000,0001394/07/08
56369نیروی هواییآپارتمانخرید1054,500,000472,500,0001394/07/08
56335 فلکه چایچیآپارتمانرهن5835,000,0001394/07/08
56334نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره711,000,00015,000,0001394/07/08
56333نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1522,500,00030,000,0001394/07/08
56212نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره621,000,00010,000,0001394/07/06
56129نیروی هوایی آپارتمانرهن و اجاره76600,00022,000,0001394/07/05
56128نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره751,000,00025,000,0001394/07/05
55846نیروی هواییآپارتمانرهن7640,000,0001394/07/01
55845نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره65700,00020,000,0001394/07/01
55707نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره50800,00010,000,0001394/06/31
55706نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00050,000,0001394/06/31
55705نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00025,000,0001394/06/31
55591نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره80900,00020,000,0001394/06/30
55590نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره75650,00035,000,0001394/06/30