جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 546 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
38214دماوند (تهران نو )آپارتماناجاره50500,0001393/12/29
37869نیروی هوایی - اولآپارتمانرهن6767,000,0001393/12/19
37868نیروی هوایی - سومآپارتمانرهن و اجاره90800,00015,000,0001393/12/19
37770نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1071,000,00050,000,0001393/12/18
37711تهران نوآپارتمانرهن7168,000,0001393/12/18
37636نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره901,500,00020,000,0001393/12/17
37635نیروی هوایی - سومآپارتمانرهن7590,000,0001393/12/17
37593تهران نوآپارتمانرهن7060,000,0001393/12/17
37592تهران نوآپارتمانرهن و اجاره732,500,00010,000,0001393/12/17
37591تهران نوآپارتمانرهن13080,000,0001393/12/17
37512نیروی هواییآپارتمانرهن125125,000,0001393/12/16
37511نیروی هواییمغازهرهن و اجاره17500,00020,000,0001393/12/16
37510نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره50500,00020,000,0001393/12/16
37509نیروی هواییآپارتمانرهن6058,000,0001393/12/16
37477تهران نوآپارتمانرهن و اجاره80800,00040,000,0001393/12/16
37372نیروی هواییآپارتمانرهن7640,000,0001393/12/14
37333تهران نوآپارتمانرهن5350,000,0001393/12/14
37332تهران نواداریرهن و اجاره1804,000,00030,000,0001393/12/14
37169نیروی هواییمغازهرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001393/12/12
37168نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1001,400,00035,000,0001393/12/12
37095نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره75850,00012,000,0001393/12/11
37093نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1301,200,00050,000,0001393/12/11