جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 557 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
37095نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره75850,00012,000,0001393/12/11
37093نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1301,200,00050,000,0001393/12/11
37092نیروی هواییاداریرهن و اجاره36010,000,000500,000,0001393/12/11
37091نیروی هواییآپارتمانرهن165250,000,0001393/12/11
37034تهران نوآپارتمانرهن و اجاره64630,00020,000,0001393/12/11
37033تهران نومغازهرهن و اجاره181,200,00015,000,0001393/12/11
37032تهران نوآپارتمانرهن8441,000,0001393/12/11
37031تهران نوآپارتمانرهن و اجاره43500,00020,000,0001393/12/11
37030تهران نومغازهرهن1240,000,0001393/12/11
37029تهران نوویلارهن و اجاره2402,400,00050,000,0001393/12/11
37028تهران نوآپارتمانرهن6632,000,0001393/12/11
36943نیروی هواییآپارتمانرهن8545,000,0001393/12/10
36873تهران نومغازهرهن84400,000,0001393/12/10
36872تهران نوآپارتمانرهن و اجاره67800,00020,000,0001393/12/10
36861تهران نوآپارتمانرهن9040,000,0001393/12/10
36860تهران نوآپارتمانرهن8070,000,0001393/12/10
36859تهران نوآپارتمانرهن و اجاره801,000,00035,000,0001393/12/10
36858تهران نوآپارتمانرهن و اجاره61330,00020,000,0001393/12/10
36857تهران نوآپارتمانرهن4835,000,0001393/12/10
36741تهران نوآپارتمانرهن13380,000,0001393/12/09
36700نیروی هوایی - هشتمآپارتمانرهن7558,000,0001393/12/07
36699نیروی هوایی - دومآپارتمانرهن7975,000,0001393/12/07