جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 680 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
67866 نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره36200,00031,000,0001394/11/13
67839 نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره56800,00010,000,0001394/11/13
67745نیروی هواییآپارتمانخرید1185,000,000590,000,0001394/11/12
67744نیروی هواییمستغلاتخرید4283,971,0001,700,000,0001394/11/12
67743نیروی هواییآپارتمانخرید1154,450,000511,750,0001394/11/12
67013نیروی هواییکلنگیخرید60012,000,0003,456,000,0001394/11/05
67012نیروی هواییکلنگیخرید20010,500,0003,150,000,0001394/11/05
66970نیروی هواییآپارتمانرهن8250,000,0001394/11/04
66830نیروی هواییآپارتمانرهن110125,000,0001394/11/03
66538نیروی هواییآپارتمانرهن8055,000,0001394/10/27
66422نیروی هواییآپارتمانرهن8290,000,0001394/10/26
66421نیروی هواییآپارتمانرهن156150,000,0001394/10/26
66420نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره60700,00025,000,0001394/10/26
66318فلکه چایچیآپارتمانخرید844,000,000336,000,0001394/10/24
66043نیروی هواییآپارتمانرهن7060,000,0001394/10/22
66042نیروی هواییآپارتمانرهن9050,000,0001394/10/22
65807نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1201,000,00060,000,0001394/10/20
65531نیروی هواییآپارتمانخرید823,900,000320,000,0001394/10/16
65530نیروی هواییکلنگیخرید5209,000,0002,376,000,0001394/10/16
65361نیروهواییآپارتمانخرید804,375,000350,000,0001394/10/15
65360نیروی هواییآپارتمانخرید1105,000,000550,000,0001394/10/15
65359نیروی هواییآپارتمانخرید903,300,000297,000,0001394/10/15