جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 690 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
61996نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00040,000,0001394/09/08
61890نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره901,300,00030,000,0001394/09/07
61889نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره801,500,00020,000,0001394/09/07
61534نیروهواییآپارتمانخرید1345,300,000710,200,0001394/09/03
61533نیروهواییکلنگیخرید3308,500,0001,462,000,0001394/09/03
61530نیروی هواییآپارتمانخرید14051,500,000720,000,0001394/09/03
61303نبردشمالیآپارتمانرهن4530,000,0001394/08/30
61292نیروی هواییآپارتمانرهن8170,000,0001394/08/30
61217نیروی هواییآپارتمانرهن8560,000,0001394/08/28
61216نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره60150,00055,000,0001394/08/28
61075نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره96900,00050,000,0001394/08/27
60946نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره73900,00015,000,0001394/08/26
60945نیروی هواییآپارتمانرهن8565,000,0001394/08/26
60813نیروی هواییآپارتمانخرید1683,400,000571,200,0001394/08/26
60806نیروی هواییآپارتمانخرید953,450,000325,000,0001394/08/26
60805نیروی هواییآپارتمانخرید1683,400,000571,200,0001394/08/26
60759نیروی هواییآپارتمانرهن7575,000,0001394/08/25
60597نیروی هواییآپارتمانرهن10870,000,0001394/08/25
60593نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره54300,00040,000,0001394/08/24
60526نیروی هواییآپارتمانخرید935,000,000465,000,0001394/08/24
60525نیروی هواییآپارتمانخرید1504,700,000705,000,0001394/08/24
60524نیروی هواییآپارتمانخرید1544,000,000616,000,0001394/08/24