جستجوی املاک تهران

جستجوی املاک و مسکن در مناطق 22 گانه و محله های تهران!


لیست املاک و مسکن تهران منطقه 13: 639 مورد

کد ملکآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
47768نیروی هواییآپارتمانرهن130155,000,0001394/04/16
47194نیروی هواییمغازهرهن و اجاره25010,000,000100,000,0001394/04/10
47131نیروهواییآپارتمانرهن و اجاره951,200,00040,000,0001394/04/09
46964نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره51650,00020,000,0001394/04/08
46963نیروی هواییآپارتمانرهن9890,000,0001394/04/08
46948تهران نوآپارتمانرهن و اجاره105600,00060,000,0001394/04/08
46909نیروی هواییآپارتمانمعاوضه684,100,000278,800,0001394/04/07
46908نیروی هواییآپارتمانخرید755,465,00041,000,0001394/04/07
46907مسیل جاجرودآپارتمانخرید902,700,000243,000,0001394/04/07
46906نیروی هواییآپارتمانخرید833,600,000298,800,0001394/04/07
46836نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره60700,00010,000,0001394/04/07
46834فلکه لوزیآپارتمانرهن و اجاره60350,00025,000,0001394/04/07
46826تهران نوآپارتمانرهن7765,000,0001394/04/07
46823تهران نوآپارتمانرهن و اجاره1001,000,00025,000,0001394/04/07
46822تهران نوآپارتمانرهن و اجاره821,300,00010,000,0001394/04/07
46765نیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره40400,00010,000,0001394/04/06
46701مسیل باخترآپارتمانرهن10085,000,0001394/04/06
46700تهران نوآپارتمانرهن7580,000,0001394/04/06
46699تهران نوآپارتمانرهن و اجاره56750,00010,000,0001394/04/06
45630تهران نوآپارتمانخرید602,500,000150,000,0001394/04/06
44006تهران نوآپارتمانرهن و اجاره60500,00020,000,0001394/04/06
46558تهران نوآپارتمانرهن5142,000,0001394/04/04