مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 1085 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
74072تهرانمطهریرهن و اجاره65کارشناسیکارشناسی1395/02/12
74065تهرانیوسف آبادرهن و اجاره157,000,00050,000,0001395/02/12
74061تهرانشهر آرارهن و اجاره357,000,000230,000,0001395/02/12
74057تهرانفلکه اول صادقیهرهن و اجاره5012,000,00050,000,0001395/02/12
74053تهرانسعادت آبادرهن و اجاره509,000,00080,000,0001395/02/12
74045تهرانشهرک غربرهن و اجاره509,000,000200,000,0001395/02/12
74041تهرانتهرانپارسرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/02/12
74036تهرانگلناز شمالی رهن و اجاره210کارشناسیکارشناسی1395/02/12
74028تهرانفردوس شرقرهن و اجاره238,000,00020,000,0001395/02/12
74025تهرانزرتشت - فاطمیرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/02/12
73954تهرانفرصت شیرازیرهن و اجاره113کارشناسیکارشناسی1395/02/11
73949تهرانمرزدارانرهن و اجاره16015,000,000500,000,0001395/02/11
73460تهرانشادمانرهن و اجاره24012,000,00050,000,0001395/02/11
29131اسلامشهرچهار دنگه خرید6335,000,000400,000,0001395/02/11
73858تهرانفرمانیه غربیرهن و اجاره154,500,000100,000,0001395/02/09
73853تهراناختیاریهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/02/09
73850تهرانپارک ساعیرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/02/09
73838تهرانشیراز جنوبیرهن و اجاره408,000,00050,000,0001395/02/09
73834تهرانظفررهن و اجاره6530,000,000300,000,0001395/02/09
73832تهرانصادقیه - فلکه دومرهن و اجاره197,500,00035,000,0001395/02/09
73828تهرانفاطمی رهن و اجاره32کارشناسیکارشناسی1395/02/09
73823تهرانیوسف آبادرهن و اجاره95کارشناسیکارشناسی1395/02/09
73820تهرانشهر آرارهن و اجاره7010,000,000100,000,0001395/02/09
73815تهرانشریعتی - سید خندانرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/02/09
73808تهرانظفررهن و اجاره202,500,00080,000,0001395/02/09