مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 1178 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
29054تهرانشیخ بهاییرهن و اجاره4300,00010,000,0001393/10/01
29013تهرانشهرک غربرهن و اجاره3311,500,00050,000,0001393/10/01
28962کرجمیانجادهخرید1508,000,0001,200,000,0001393/10/01
28942تهرانمیردامادخرید2225,000,000550,000,0001393/10/01
28937تهرانقلهکخرید3245,000,0001393/10/01
28933تهرانصادقیه - ف اولخرید828,750,000230,000,0001393/10/01
28928تهرانگیشا - زوج هاخرید3320,000,000660,000,0001393/10/01
28909تهرانونکخرید3212,000,000384,000,0001393/10/01
28900تهرانستارخان - حبیب الهیخرید3660,000,0001393/10/01
28889تهراناقدسیه - سپندرهن و اجاره304,000,00050,000,0001393/10/01
28884تهرانپونک - شهرک نفترهن و اجاره40850,00013,000,0001393/10/01
28882تهراناشرفی اصفهانیرهن و اجاره602,000,000100,000,0001393/10/01
28866تهرانبلوارفردوسرهن و اجاره1502,000,000170,000,0001393/10/01
28854تهرانپیامبر غربیرهن و اجاره1127,000,00070,000,0001393/10/01
28359شهریارهمتخرید202,000,00040,000,0001393/10/01
28358شهریارهمتخرید252,000,00050,000,0001393/10/01
28357شهریارهمتخرید602,000,000120,000,0001393/10/01
28356شهریارفاز 5خرید402,000,00080,000,0001393/10/01
28355شهریارهمتخرید312,000,00062,000,0001393/10/01
27741تهرانشهرک صنعتی چهار دنگهخرید634,000,000400,000,0001393/10/01
28792تهرانصادقیه - ف اولرهن و اجاره2512,000,00030,000,0001393/09/29
28788تهرانستارخانرهن و اجاره264,000,00060,000,0001393/09/29
28771تهرانشاهین جنوبیرهن و اجاره201,700,00050,000,0001393/09/29
28768تهرانستارخانرهن و اجاره183,500,00025,000,0001393/09/29
28737تهرانپونک - میرزاباباییرهن و اجاره171,200,00050,000,0001393/09/29