مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 1092 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
61882تهرانبلوار فردوس شرقاجاره17030,000,0001394/09/07
61805تهرانبلوار دریارهن و اجاره15235,000,000350,000,0001394/09/05
61790تهرانولیعصراجاره67570,000,0001394/09/05
61783تهرانازگلرهن300700,000,0001394/09/05
61775تهرانگیشارهن و اجاره408,000,000100,000,0001394/09/05
61768تهرانپیروزی - 10 فروردینرهن و اجاره1405,000,00050,000,0001394/09/05
61765تهرانسردار جنگلرهن56240,000,0001394/09/05
61623تهراننیاوران - بوکانخرید1523,300,000350,000,0001394/09/05
29131اسلامشهرچهار دنگه خرید63280,000,0003,000,000,0001394/09/05
61722تهرانعباس آباد - بهشتیرهن1101,000,000,0001394/09/04
61711تهرانجنت آبادرهن و اجاره4415,000,00080,000,0001394/09/04
61706تهرانپاسدارانرهن و اجاره804,000,00040,000,0001394/09/04
61651تهرانسعادت آبادرهن و اجاره6016,000,000200,000,0001394/09/03
61636تهرانشهرک ژاندارمریرهن و اجاره9014,000,000300,000,0001394/09/03
61596تهرانشهرک غربرهن و اجاره324,000,00080,000,0001394/09/03
61590تهرانجردن - ستاریرهن و اجاره25060,000,000500,000,0001394/09/03
61587تهرانسردار جنگلرهن و اجاره302,500,00030,000,0001394/09/03
61585تهرانآیت الله کاشانی رهن و اجاره505,000,000100,000,0001394/09/03
61582تهرانسردار جنگلرهن و اجاره496,000,00050,000,0001394/09/03
61512تهرانفاطمی رهن و اجاره2912,000,000150,000,0001394/09/02
61511تهرانبلوار گلشهررهن و اجاره276,000,00080,000,0001394/09/02
61510تهراندولت - قنات رهن و اجاره702,000,000200,000,0001394/09/02
61482تهراندولت - قناترهن و اجاره7020,000,000200,000,0001394/09/02
61469تهرانهروی - ضابطیرهن و اجاره50کارشناسیکارشناسی1394/09/02
61462تهرانبلوار فردوس شرقرهن و اجاره407,000,000100,000,0001394/09/02