مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 885 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
29131اسلامشهرچهار دنگه خرید633,000,000200,000,0001394/01/08
37972تهراناوینرهن و اجاره303,000,000150,000,0001394/01/04
37655کرجگوهر دشتخرید3070,000,0001393/12/28
37188تهرانبلوار شقایق خرید89,000,00072,000,0001393/12/28
36645تهرانهمت غرب - اتریشخرید30030,000,0009,000,000,0001393/12/28
37948تهرانگاندیاجاره4435,000,0001393/12/20
37944تهرانمیردامادرهن و اجاره653,000,00050,000,0001393/12/20
37940تهراننیاوران - عماررهن و اجاره173,000,000450,000,0001393/12/20
37933تهرانشهرک غربرهن و اجاره273,200,00020,000,0001393/12/20
37926تهرانستارخان - بازار سنتیرهن و اجاره10700,0005,000,0001393/12/20
37917تهراناشرفی - باهنررهن2065,000,0001393/12/20
37916تهرانآیت الله کاشانیرهن و اجاره164,000,00030,000,0001393/12/20
37872تهرانولیعصر - طالقانیرهن و اجاره15700,00010,000,0001393/12/19
37870تهراننظام آبادرهن و اجاره8350,00015,000,0001393/12/19
37864تهرانعباس آبادرهن و اجاره353,000,00050,000,0001393/12/19
37862تهرانشریعتی - آملرهن و اجاره161,000,00020,000,0001393/12/19
37830تهرانبلوارفردوسرهن و اجاره12520,000,000200,000,0001393/12/19
37786تهرانگاندیرهن و اجاره22030,000,000500,000,0001393/12/18
37784تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره151,100,00010,000,0001393/12/18
37755تهرانسعادت آبادرهن و اجاره247,000,000200,000,0001393/12/18
37737تهرانستارخانرهن2048,000,0001393/12/18
37725تهرانبلوارفردوسرهن1020,000,0001393/12/18
37720تهراناقدسیهرهن و اجاره281,500,00020,000,0001393/12/18
37717تهرانتهرانپارس - فرجامرهن و اجاره30045,000,000700,000,0001393/12/18
37695تهراناشرفی اصفهانیرهن و اجاره143,000,00050,000,0001393/12/18