مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 911 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
29131اسلامشهرچهار دنگه پیش خرید633,000,00038,000,000,0001394/06/08
52972تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره905,000,00080,000,0001394/06/07
52962تهراننارمکرهن و اجاره606,800,00050,000,0001394/06/07
52940تهرانسهروردی شمالیرهن و اجاره6012,000,00050,000,0001394/06/07
52928تهرانسعادت آبادرهن و اجاره18015,000,000200,000,0001394/06/07
52893تهرانآیت الله کاشانیرهن و اجاره124,000,00025,000,0001394/06/07
52762تهرانشهرک آزادیرهن و اجاره12350,0004,000,0001394/06/07
52842تهرانمجیدیه جنوبیرهن و اجاره901,000,00020,000,0001394/06/05
52742تهرانمیرداماد رهن6015,000,000,0001394/06/04
52735تهراننارمک - گلبرگرهن و اجاره855,500,00065,000,0001394/06/04
52726تهرانشهرک غربرهن70700,000,0001394/06/04
52718تهرانریحانی - نعیمرهن و اجاره909,000,00060,000,0001394/06/04
52711تهرانهفت تیر رهن و اجاره354,000,00040,000,0001394/06/04
52644شهریاراندیشه - فاز یکخرید236,000,000140,000,0001394/06/04
52597قدس کرج - شهریاراجاره451,500,0001394/06/03
52586تهرانگلبرگ غربیرهن و اجاره655,000,00050,000,0001394/06/03
52108تهرانمرزدارانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001394/06/03
52474تهراناطاعتی شمالیرهن44280,000,0001394/06/02
52470تهرانمیردامادرهن و اجاره10030,000,000200,000,0001394/06/02
52454تهراندروس - هدایترهن و اجاره3812,000,000150,000,0001394/06/02
52437تهرانفاطمی - گلهارهن و اجاره504,000,00040,000,0001394/06/02
52433تهراننفت شمالیرهن و اجاره5020,000,00050,000,0001394/06/02
52424تهرانشهرک غربرهن55600,000,0001394/06/02
52315تهراننظام آبادرهن و اجاره504,000,00040,000,0001394/06/01
52270تهرانشهرک غربرهن و اجاره6630,000,000300,000,0001394/06/01