مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 1094 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
79952تهرانمیزای شیرازیرهن و اجاره21760,000,0001,000,000,0001395/05/04
75563تهرانجمهوریرهن و اجاره6615,000,000100,000,0001395/05/04
79960تهرانامیر کبیررهن و اجاره18کارشناسیکارشناسی1395/05/04
79958تهرانمیردامادرهن و اجاره168,000,00050,000,0001395/05/04
79950تهرانمیردامادرهن و اجاره3717,000,000150,000,0001395/05/04
79947تهراننارمک - سرسبزرهن و اجاره13025,000,0001,000,000,0001395/05/04
79935تهرانجهان آرارهن60250,000,0001395/05/04
79929تهرانشهرک غربرهن و اجاره13530,000,000450,000,0001395/05/04
79927تهرانشیخ بهاییرهن و اجاره264,800,00050,000,0001395/05/04
79923تهرانشهید بهشتی رهن و اجاره220کارشناسیکارشناسی1395/05/04
79920تهرانبلوار تعاونرهن و اجاره703,500,000100,000,0001395/05/04
79918تهرانشهر آرارهن و اجاره25012,000,000150,000,0001395/05/04
79869تهرانفردوس شرقرهن و اجاره10015,000,000200,000,0001395/05/04
74477اسلامشهراسلام شهر خرید633,000,000220,000,0001395/05/04
79804تهرانیوسف آبادرهن و اجاره14028,000,000300,000,0001395/05/03
79797تهرانهفت تیررهن و اجاره11050,000,000500,000,0001395/05/03
79787تهرانمرزدارانرهن1201,200,000,0001395/05/03
79747تهراندروسرهن و اجاره356,500,000100,000,0001395/05/02
79744تهرانمترو صادقیهرهن و اجاره10012,000,000100,000,0001395/05/02
79145کرجعظیمیهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395/04/30
79630تهرانشعبانلورهن و اجاره356,500,000130,000,0001395/04/30
79602تهرانسعادت آبادرهن و اجاره13840,000,000300,000,0001395/04/30
79566تهرانپاسداران - نگارستانرهن و اجاره303,500,00075,000,0001395/04/30
79497تهرانپاسداران رهن و اجاره604100,000,000500,000,0001395/04/29
79471تهرانکریمخانرهن و اجاره210کارشناسیکارشناسی1395/04/29