مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 940 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
29131اسلامشهرچهار دنگه خرید635,000,0005,500,000,0001394/05/07
49518تهرانمرزدارانرهن1351,000,000,0001394/05/05
49236تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره929,000,000150,000,0001394/05/03
49166تهرانشقایق جنوبیرهن و اجاره20010,000,000300,000,0001394/05/03
49162تهراناشرفی اصفهانیرهن و اجاره17235,000,000500,000,0001394/05/03
49120بابلمدرسخرید12935,000,0004,515,000,0001394/05/02
49115تهرانیوسف آبادرهن160800,000,0001394/05/01
49092تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره28018,000,000200,000,0001394/05/01
49078تهرانفاطمیرهن و اجاره15035,000,000200,000,0001394/05/01
49042تهرانجردن - ناهید غربیرهن و اجاره606,500,00050,000,0001394/05/01
49037تهرانبلوار عدل شمالیرهن و اجاره627,000,000100,000,0001394/05/01
49025تهراناشرفی اصفهانیرهن و اجاره572,000,000100,000,0001394/05/01
49014تهرانیوسف آبادرهن و اجاره18517,000,000100,000,0001394/04/31
48998تهرانمیردامادرهن و اجاره10314,000,00050,000,0001394/04/31
48975ایزدشهرایزد شهررهن و اجاره502,300,0008,000,0001394/04/31
48964تهرانمیدان ملترهن و اجاره1608,000,00050,000,0001394/04/31
46223تهرانسیمون بولیواررهن و اجاره501,500,00020,000,0001394/04/31
48821تهرانفرمانیهرهن و اجاره56کارشناسیکارشناسی1394/04/30
48688تهراننارمک - تلفنخانهرهن و اجاره9611,000,000100,000,0001394/04/29
48671تهرانسعادت آبادرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001394/04/29
48644تهرانجنت آباد جنوبیرهن و اجاره604,000,00050,000,0001394/04/29
48638تهرانتهرانپارسرهن و اجاره1001,500,00020,000,0001394/04/29
47465تهرانشهرک غربرهن و اجاره7510,500,000200,000,0001394/04/29
48317تهرانمیردامادرهن و اجاره7025,000,000100,000,0001394/04/23
48294تهرانتهرانپارس - چهارماجاره20060,000,0001394/04/23