مغازه های تهران و شهرستانها

لیست مغازه جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 910 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
40962تهراندریان نورهن و اجاره16012,000,000100,000,0001394/02/15
40878تهرانجردنرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1394/02/15
40848تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره7315,000,000100,000,0001394/02/14
40847تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره504,000,000100,000,0001394/02/14
40845تهرانهفت حوض - نارمکرهن و اجاره504,500,00040,000,0001394/02/14
40834تهراننیاوران - کاخرهن و اجاره14060,000,000500,000,0001394/02/14
40806تهرانقیطریهخرید11525,000,000300,000,0001394/02/14
29131اسلامشهرچهار دنگه خرید633,500,000280,000,0001394/02/14
40739تهرانستارخان - حبیب الهیرهن و اجاره755,500,00060,000,0001394/02/13
40662تهراناقدسیهخرید674,000,00050,000,0001394/02/13
32677تهرانشیرازخرید3109,000,000,0001394/02/13
40641تهراننیروی هواییرهن و اجاره1001,500,000150,000,0001394/02/10
40624تهرانیوسف آبادرهن و اجاره5017,000,000150,000,0001394/02/10
40615تهرانفاطمیرهن و اجاره13512,000,000120,000,0001394/02/10
40606تهرانطرشترهن و اجاره503,000,00050,000,0001394/02/10
40587تهرانبلوار بیژنرهن100800,000,0001394/02/10
39461تهرانستارخان - توحیدرهن و اجاره702,500,00030,000,0001394/02/10
40568تهرانسعادت آبادرهن2503,000,000,0001394/02/09
40567تهرانسعادت آباداجاره4520,000,0001394/02/09
40566تهرانسعادت آباداجاره7525,000,0001394/02/09
40508تهرانجشنوارهرهن و اجاره804,000,00070,000,0001394/02/09
40494تهرانپیامبر شرقیرهن و اجاره503,000,00050,000,0001394/02/09
40483تهرانپونک - بلوار عدلرهن و اجاره270کارشناسیکارشناسی1394/02/09
40475تهرانبلوارفردوسرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1394/02/09
40452تهرانکاشانی - اباذررهن و اجاره505,000,000100,000,0001394/02/09