املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,611 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89866تهرانشریعتیآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001395/10/24
81012تهرانستارخانآپارتمانفروش1946,000,0001,170,000,0001395/10/24
80380تهراننوابآپارتمانفروش43102,000,0001395/10/24
95213تهراناسلامی آپارتمانرهن8590,000,0001395/10/23
94385تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره67900,00020,000,0001395/10/23
92180تهراننفت جنوبیآپارتمانفروش503,100,000156,000,0001395/10/23
95262تهراناحمدی سخاآپارتمانرهن4430,000,0001395/10/23
86947تهرانمولویتجاریفروش16018,785,0003,000,000,0001395/10/23
80930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1064,900,000519,000,0001395/10/22
92658تهرانحشمتیهآپارتمانفروش1054,600,000483,000,0001395/10/21
92360تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره451,600,00010,000,0001395/10/21
89910تهرانامام خمینیآپارتمانفروش303,000,00090,000,0001395/10/21
80034تهرانمفتحآپارتمانفروش775,700,000439,000,0001395/10/20
80167تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,600,000586,000,0001395/10/20
80975تهرانمسیل باخترآپارتمانفروش483,200,000155,600,0001395/10/19
91075تهرانمجاهدین اسلامکلنگیفروش27012,000,0004,080,000,0001395/10/19
81624تهرانشاه نظریآپارتمانفروش355,714,000200,000,0001395/10/19
86743تهرانشهید حیدری کلنگیفروش1285,000,000450,000,0001395/10/19
86623تهراندریاباریآپارتمانفروش542,500,000135,000,0001395/10/19
86622تهرانابوذر آپارتمانفروش1033,400,000350,000,0001395/10/19
86382تهرانشهید گلابآپارتمانفروش85425,000,0001395/10/19
86013تهرانعبدل آبادمغازهفروش2023,000,000460,000,0001395/10/19
84906تهرانمولویتجاریمعاوضه30050,000,00015,000,000,0001395/10/19
82699تهرانشهرک غربزمینفروش3,0259,000,00027,225,000,0001395/10/19
83334تهرانصد دستگاه آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001395/10/19
82450ریامام خمینیمستغلاتفروش3505,000,0002,000,000,0001395/10/19
82649شهریاربلوار شهيد مداحیزمینفروش1,0001,600,0001,600,000,0001395/10/19
95287تهرانمخبریآپارتمانرهن6060,000,0001395/10/18
82698تهرانشهرک غربزمینفروش1,20010,000,00012,000,000,0001395/10/18
91587تهراناول سوهانکزمینفروش95,000300,00029,000,000,0001395/10/18
Page top